• Mae Emily Rice yn paratoi ar gyfer antur Ddwyreiniol ar ôl cael lle ar raglen gyfnewid boblogaidd.

Mae’r dysgwr o Goleg Cambria wedi cael ei dewis fel un o’r 4 myfyriwr sy’n mynd ar y rhaglen Gyfnewid Ieuenctid Japan a Sir y Fflint yr haf hwn. 

Mae Emily, o Rhyl, yn astudio cyrsiau safon uwch ar hyn o bryd mewn Busnes, Seicoleg a Saesneg Iaith yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy ac yn edrych ymlaen at dreulio pythefnos yn byw gyda myfyriwr a’u teulu yn Rhaglawiaeth Miyagi.

Daw hynny ar ôl iddyn nhw fod yn aros yn Nyffryn Clwyd gyda hi, ei mam Gail, ei thad Mark a’i brawd Owen. 

“Rydw i wrth fy modd o fod wedi cael fy newis i gynrychioli Cambria, mae’n anrhydedd anferth” meddai Emily, cyn-ddisgybl Ysgol Bryn Hedydd ac Ysgol Uwchradd Y Rhyl.

“Fe gawsom ni gyflwyniad am y daith gyfnewid gan fyfyrwyr a aeth ar y daith y llynedd, ac roedd yn swnio’n wych. Cefais gyfweliad a chyfarfod cychwynnol ac roeddwn i mor hapus fy mod wedi cael fy newis. 

“Mae’n gyfle gwych a bydd yn rhoi blas go iawn i mi o Japan, y diwylliant a’r addysg yn ystod fy amser yno. Dwi methu aros.”

Mae Emily yn hen gyfarwydd â theithio dramor, wedi iddi ymweld â Malaysia gyda’i hysgol ddwy flynedd yn ôl fel rhan o brosiect dyngarol.  

Yna pan oedd yn 14 oed, helpodd hi a’i chyd-ddisgyblion i drawsnewid adeilad a oedd yn dadfeilio, yn ysgol i blant pobl brodorol Batek, pobl sydd bellach yn byw yn bennaf yn ardal warchodedig Taman Negara.

“Fe fyddwn i wrth fy modd yn teithio a gwneud rhywbeth o fewn Busnes, dyna lle dwi’n gweld fy nyfodol,” ychwanegodd. 

“Mae pawb yn Chweched Glannau Dyfrdwy wedi bod yn gefnogol ac wedi fy annog i fynd amdani. Dwi’n edrych ymlaen at gael profiad o’r hyn sydd gan Japan i’w gynnig, ac i ddangos i’w myfyrwyr y tirnodau a’r gweithgareddau sydd gennym ni yma yn y DU.” 

Ychwanegodd Miriam Riddell, cyd-bennaeth yng nghyfleuster Cambria sydd werth £15miliwn: “Llongyfarchiadau i Emily am gael lle, rydyn ni’n siwr y bydd hi’n cael amser anhygoel ac yn ennill llawer o’r profiad.” 

Mae rhaglen Gyfnewid Ieuenctid Japan a Sir y Fflint yn cael ei gweinyddu gan ymddiriedaeth elusennol ac yn cael ei chefnogi gan Gyngor Sir y Fflint. Mae wedi bod yn fenter ers dros 30 mlynedd, ac i fod yn gymwys am le, rhaid i fyfyrwyr fod yn 16-18 oed. 

Dywedodd y Cydlynydd Karen Jones: “Mae’n gyfle gwych i Emily a’r myfyrwyr, gan y byddant yn cael profiad o’r holl agweddau bywyd Japaneaidd gyda’r teulu. 

“A bydd y grŵp Japaneaidd yn cael gweld Gogledd Cymru, yn ogystal ag ymweld â lleoedd fel Lerpwl a Llundain. Mae’n raglen wych ac yn mynd o nerth i nerth, felly diolch fel yr arfer i Goleg Cambria am eu cymorth.” 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau Safon Uwch yng Ngholeg Cambria.  

yn ôl