Mae myfyrwyr Adeiladu yng Ngholeg Cambria yn parhau i ennill profiadau ymarferol hanfodol ar safle, er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19, diolch i ymagwedd arloesol contractwr yng Ngogledd Cymru. 

Mae Wynne Construction, sydd â hanes hir o ymgysylltu â phobl ifanc a’u cynorthwyo i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant, yn cynnal sgyrsiau digidol a sgyrsiau byw o’i brosiectau yn y rhanbarth. 

Bu’r ddwy sesiwn gyntaf, a gafodd eu cyflwyno i 23 o ddysgwyr sydd wedi cofrestru ar y cwrs adeiladu gosod brics ar safle Glannau Dyfrdwy, yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch, a oedd yn plethu i’w cwricwlwm wedi iddynt ddechrau astudio’r theori ar ddechrau’r tymor. 

Gwyliodd y myfyrwyr fideo cyflwyno’r safle a oedd wedi’i greu’n ddiweddar gan Wynne Construction, a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb rhyngweithiol am iechyd a diogelwch. 

Cafodd y wers ei chyflwyno gan Alison Hourihane o Wynne, yn yr adran rheoli datblygiad busnes a chymuned, a Colin Proffit-Jones, rheolwr HSEQ.

Bellach mae Wynne yn rhoi cynlluniau ar waith i gyflwyno ei gynlluniau’n fyw i roi cipolwg uniongyrchol i’r rhai yn y dosbarth o’r hyn sy’n digwydd ar y safle. 

Hefyd bydd y myfyrwyr yn cael gwybodaeth werthfawr am y pethau i’w gwneud ac i beidio â’u gwneud, a’r arferion gorau i’w cynorthwyo gyda’u hastudiaethau. 

Dywedodd Ian Hogg, pennaeth cynorthwyol – sefydliad technoleg (Glannau Dyfrdwy): “Roedd sicrhau bod ein dysgwyr yn parhau i gael y mewnwelediad pwysig y mae cwmnïau adeiladu yn ei ddarparu yn flaenoriaeth i ni. 

“Mae’r Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru a’r Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) wedi gweithio’n galed ochr yn ochr â chyflogwyr yng Ngogledd Cymru i ganfod ffyrdd gwahanol o weithio. 

“Yn ffodus, mae Wynne Construction bob amser yn rhagweithiol ac roedden nhw’n awyddus i gyflwyno gwersi peilot yn syth. 

“Datblygodd Alison y syniad o gyflwyno gwers o bell, yn canolbwyntio ar gyflwyno’r safle gan ddefnyddio’r fideo newydd, yn ogystal â gwers ryngweithiol. 

“Roedd y myfyrwyr wedi ei mwynhau’n fawr iawn ac yn deall pwysigrwydd cyflogwr yn gwneud ymdrech ac yn cefnogi’r coleg gyda’u haddysg.”

Dywedodd Alison: “Does dim llawer o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn y coleg wedi bod ar safle adeiladu o’r blaen ac fel arfer byddwn ni’n eu croesawu nhw ar y prosiect i ennill profiad uniongyrchol. 

“Roedden ni’n ceisio meddwl sut allwn ni gyflwyno dysgu ymarferol yn y dosbarth.

“Rydyn ni wedi mabwysiadu technoleg i wella ein gweithrediadau am nifer o flynyddoedd, ac mae COVID-19 wedi ein harwain i gyflymu rhai agweddau, gan gynnwys ymgysylltu â’r gymuned, sy’n golygu ein bod yn berffaith ar gyfer hyn. 

“Mae’r tîm yn edrych ymlaen at yr elfennau fideo byw i ddangos darn o ffilm amser real i’r myfyrwyr mewn amgylchedd diogel.”

Mae Wynne Construction, sydd â hanes hir o ymgysylltu â phobl ifanc a’u cynorthwyo i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant, yn cynnal sgyrsiau digidol a sgyrsiau byw o’i brosiectau yn y rhanbarth. 

Bu’r ddwy sesiwn gyntaf, a gafodd eu cyflwyno i 23 o ddysgwyr sydd wedi cofrestru ar y cwrs adeiladu gosod brics ar safle Glannau Dyfrdwy, yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch, a oedd yn plethu i’w cwricwlwm wedi iddynt ddechrau astudio’r theori ar ddechrau’r tymor. 

Gwyliodd y myfyrwyr fideo cyflwyno’r safle a oedd wedi’i greu’n ddiweddar gan Wynne Construction, a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb rhyngweithiol am iechyd a diogelwch. 

Cafodd y wers ei chyflwyno gan Alison Hourihane o Wynne, yn yr adran rheoli datblygiad busnes a chymuned, a Colin Proffit-Jones, rheolwr HSEQ.

Bellach mae Wynne yn rhoi cynlluniau ar waith i gyflwyno ei gynlluniau’n fyw i roi cipolwg uniongyrchol i’r rhai yn y dosbarth o’r hyn sy’n digwydd ar y safle. 

Hefyd bydd y myfyrwyr yn cael gwybodaeth werthfawr am y pethau i’w gwneud ac i beidio â’u gwneud, a’r arferion gorau i’w cynorthwyo gyda’u hastudiaethau. 

Dywedodd Ian Hogg, pennaeth cynorthwyol – sefydliad technoleg (Glannau Dyfrdwy): “Roedd sicrhau bod ein dysgwyr yn parhau i gael y mewnwelediad pwysig y mae cwmnïau adeiladu yn ei ddarparu yn flaenoriaeth i ni. 

“Mae’r Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru a’r Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) wedi gweithio’n galed ochr yn ochr â chyflogwyr yng Ngogledd Cymru i ganfod ffyrdd gwahanol o weithio. 

“Yn ffodus, mae Wynne Construction bob amser yn rhagweithiol ac roedden nhw’n awyddus i gyflwyno gwersi peilot yn syth. 

“Datblygodd Alison y syniad o gyflwyno gwers o bell, yn canolbwyntio ar gyflwyno’r safle gan ddefnyddio’r fideo newydd, yn ogystal â gwers ryngweithiol. 

“Roedd y myfyrwyr wedi ei mwynhau’n fawr iawn ac yn deall pwysigrwydd cyflogwr yn gwneud ymdrech ac yn cefnogi’r coleg gyda’u haddysg.”

Dywedodd Alison: “Does dim llawer o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn y coleg wedi bod ar safle adeiladu o’r blaen ac fel arfer byddwn ni’n eu croesawu nhw ar y prosiect i ennill profiad uniongyrchol. 

“Roedden ni’n ceisio meddwl sut allwn ni gyflwyno dysgu ymarferol yn y dosbarth.

“Rydyn ni wedi mabwysiadu technoleg i wella ein gweithrediadau am nifer o flynyddoedd, ac mae COVID-19 wedi ein harwain i gyflymu rhai agweddau, gan gynnwys ymgysylltu â’r gymuned, sy’n golygu ein bod yn berffaith ar gyfer hyn. 

“Mae’r tîm yn edrych ymlaen at yr elfennau fideo byw i ddangos darn o ffilm amser real i’r myfyrwyr mewn amgylchedd diogel.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener