Derbyniodd Alan Lowry, tiwtor Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus a Chydlynydd Gwobr Dug Caeredin yng Ngholeg Cambria fedal efydd yn y categori Ymadawyr i Arweinydd yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru.

Wedi’i enwebu gan gydweithwyr, cafodd Alan ei ganmol am ei yrfaoedd milwrol ac academaidd ar ôl ymuno â’r Fyddin fel Arweinydd Iau gyda’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym 1975.

Gwasanaethodd ledled y byd – gan gynnwys yr Almaen, Bosnia, Canada, a Kenya – gan godi i reng Swyddog Gwarant cyn ymddeol ym 1999.

Daeth ei angerdd mawr yn helpu pobl ifanc i ddod y gorau y gallant fod yn gorfforol ac yn feddyliol, beth bynnag fo’u cefndir; nodwedd a arweiniodd at ddarpariaeth Dug Caeredin Cambria i ddod yn un o’r goreuon yn y wlad, gan ddenu 20 gwaith yn fwy o bobl yn cymryd rhan nag oedd cyn iddo gyrraedd.

“Mae’n anrhydedd a ches i fy synnu braidd o gael y wobr efydd hon,” meddai Alan.

“Diolch i’r coleg ac i’r llu o bobl sydd wedi cefnogi fy ngyrfa, o’r fyddin i addysg ac yn fy 33 mlynedd fel cydlynydd y cynllun Dug Caeredin.”

Ychwanegodd: “Mae’r cynllun Dug Caeredin wedi cynyddu a chynyddu yma yng Ngholeg Cambria, ac mae llawer mwy o ferched yn ymuno â ni flwyddyn ar ôl blwyddyn, sy’n wych i’w weld.

“Mae’n wahanol iawn i pan wnes i ddechrau ond mae’r ethos yr un fath, gan annog pobl ifanc i fynd allan a dysgu sgiliau newydd, rhoi yn ôl i’r gymuned a gweithio fel tîm.

“Mae’r rhain yn sgiliau sydd wedi fy ngwasanaethu’n dda dros y blynyddoedd, felly rydw i’n hapus i allu rhoi yn ôl i bobl eraill ac unwaith eto hoffwn i ddweud diolch am y wobr hon.”

Mewn datganiad gan Goleg Cambria, cafodd Alan ei ganmol am ei waith yn dod â Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai i’r sefydliad ddau ddegawd yn ôl.

“Mae Alan wedi addysgu cannoedd o fyfyrwyr sydd wedi datblygu eu gyrfaoedd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai. Mae ei ystafell ddosbarth yn brofiad ynddo’i hun gan ei fod yn eich cludo i fyd y Lluoedd Arfog ac yn fan lle mae myfyrwyr wrth eu boddau’n dysgu. 

“Yn sgil ei ran yn y cynllun Dug Caeredin, denodd y coleg 20 gwaith yn fwy o fyfyrwyr yyn cymryd rhan nag yr oedd o’r blaen. Mae’n llysgennad i’r cynllun ac yn credu bod ei adfywiad yn adlewyrchu diwylliant iechyd, ffitrwydd a llesiant y coleg.

“Roedd Alan hefyd yn hyrwyddwr elusennau yn y coleg ac mae’n gwneud cymaint i helpu eraill, gan godi miloedd o bunnoedd ar hyd y ffordd.

“Mae’n annog pobl ifanc i fynd allan i’r awyr agored a dysgu sgiliau newydd, rhoi yn ôl i’r gymuned a gweithio fel tîm. Mae’n arwain y ffordd ac yn dangos iddyn nhw sut i wneud y pethau hyn – dyna sy’n gwneud Alan yn wahanol a pham ei fod mor haeddiannol o’r wobr hon.”

Ewch i www.veteransawards.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am y Gwobrau Cyn-filwyr.

I gael rhagor o newyddion a gwybodaeth gan Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk.

yn ôl