• Mae darlithwyr a staff Coleg Cambria yn cynnal sesiynau ar-lein i ateb pryderon a chynnig cyngor i fyfyrwyr a rhieni sy’n hunan-ynysu oherwydd pandemig y Coronafeirws

Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn cynnal sgyrsiau rheolaidd gyda staff allweddol a fyddai fel arfer wedi’u lleoli ar ei safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy, Wrecsam, Llaneurgain a Llysfasi.

Gan ddefnyddio llwyfannau fideo-gynadledda a chyfryngau cymdeithasol, maent wedi bod yn cyfathrebu â chydweithwyr a dysgwyr ar yr adeg ddigynsail hon, gan sicrhau bod gwersi yn parhau a bod darpar fyfyrwyr yn cael gwybodaeth glir am y broses ymgeisio.

Mae’r sesiynau i gyd yn cael eu cynnal o 7.30pm ar y cyfrif Instagram, @coleg_cambria.

Mae’r amserlen bresennol o siaradwyr a phynciau fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 21 Ebrill – Chwaraeon gydag Aled Ellis

Dydd Iau 23 Ebrill  – Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Kevin Walsh

Dydd Sul 26 Ebrill – Meddygaeth a Chemeg gyda Nora Richardson

Dydd Mawrth 28 Ebrill – Busnes gydag Angela Reese 

Dydd Iau 30 Ebrill – Technolegau Cyfrifiadura gyda Nigel Holloway 

Dydd Mawrth 5 Mai – Cyrsiau Safon Uwch gyda Simon Woodward, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Gyffredinol (y Dyniaethau) yng Nghanolfan Chweched Iâl 

Dydd Iau 7 Mai – Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau gydag Ian Hogg

Dydd Mawrth 12 Mai – Gofal Ceffylau a Rheoli Ceffyleg gyda Natalie Cliffe  

Dydd Mawrth 19 Mai – Cyrsiau Safon Uwch gyda staff o Ganolfan Chweched Glannau Dyfrdwy 

Yn ystod y sesiynau ar-lein, bydd gan fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr gyfle i holi cwestiynau a thrafod ystod o faterion ar bob pwnc, neu wybodaeth gyffredinol am y coleg.

Dywedodd y Prif Weithredwr Yana Williams: “Mae pobl gartref yn hunan-ynysu, ond mae gwersi yn parhau i gael eu cynnal ac rydyn ni’n prosesu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n bwriadu am ymuno â ni yn y flwyddyn academaidd nesaf. 

“Rydyn ni ar gael i’ch cynorthwyo, eich arwain ac ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych chi yn ystod yr amser anodd hwn.

“Mae’r sesiynau ar-lein hefyd yn gyfle i siarad â darlithwyr a chyfathrebu â myfyrwyr eraill, sydd eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar les y dysgwyr a’n staff.”

Dywedodd hefyd: “Mae’n bwysig – yn gwbl hanfodol – ein bod ni’n parhau i siarad ac i fod yno i’n gilydd dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, a bod Coleg Cambria wrth wraidd hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol neu ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl