Wrth i waith ailwampio safle Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam gwerth £21 miliwn ddechrau, mae ei fwyty poblogaidd, Hafod yn symud i Fangor Is-coed yn Wrecsam.

Mae’r cae ras yn cynnal 14 o rasys neidio y flwyddyn – yn ogystal â phriodasau, cynadleddau a digwyddiadau – gyda Grŵp Horseradish yn arlwyo.

Mae Horseradish a Cambria mewn partneriaeth eisoes, ac yn bwriadu agor y lleoliad bob amser cinio dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener tan i’r bwyty ar safle Iâl ail-agor ym mis Medi 2020.

Yn siarad yn y digwyddiad lansio – lle wnaeth dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo argraff fawr ar westeion gyda dewis o canapés a choctels bendigedig, o gig eidion o Gymru wedi ei frwysio i Arancini haidd perlog – dywedodd y rheolwr cyffredinol Jeannie Chantler ei bod yn bleser gallu cynorthwyo’r coleg.

“Mae’n gweithio’n wych i’r myfyriwr ac i ninnau, gan y byddant yn meithrin rhagor o brofiad go iawn mewn cegin a blaen tŷ a byddant ar gael i gynorthwyo ein tîm ni yma yn y cae ras.

“Yn ogystal â’r diwrnodau lle byddant yn gweini’r cinio – fel maent wedi gwneud yn barod – byddant ar gael i weld diwrnodau ras yma, lle gallem ni gael hyd at 6,000 o gwsmeriaid drwy’r drysau ac 800 o bobl yn bwyta yn ein bwytai.

“Rydyn ni’n ddigon hapus i helpu ac rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n mwynhau eu hamser gyda ni.”

Dechreuodd Goleg Cambria a Horseradish gydweithio 12 mis yn ôl ac mae myfyrwyr yn gallu cwblhau cyfnodau profiad gwaith a hyfforddeiaethau gyda’r grŵp yng nghaeau ras Bangor Is-coed a Chaer, yn ogystal â digwyddiadau corfforaethol.

Mae’r bartneriaeth wedi gweithio’n dda ac roedd yn rysáit at lwyddiant yn syth, yn ôl chef gweithredol Horseradish, Max Gnoyke.

“Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gyda Cambria ac mae gennym lawer o syniadau at y dyfodol, gan gynnwys bwyty gwib yma ym Mangor Is-coed i hyrwyddo adleoliad dros dro Hafod,” dywedodd.

“Mae’n hanfodol ar gyfer dyfodol y diwydiant ein bod yn annog doniau ifanc a rhoi profiadau realistig a gwerth chweil iddyn nhw, sef yr adborth rydyn ni wedi ei gael hyd yma ers dechrau gweithio gyda’r coleg.

“Gyda’n gilydd, roedden ni wedi gweld bod bwlch ac felly fe wnaethon ni gydweithio i’w bontio.”

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo Cambria: “Mae’n sylfaen hanfodol i fyfyrwyr allu dysgu a phrofi’r heriau a’r gwobrau sy’n dod o weithio mewn cegin brysur.

“Mae’n fonws gallu gwneud hynny yn y lleoliad bendigedig hwn, a hoffem ni ddiolch yn fawr iawn eto i bawb ym Mangor Is-coed am eu cymorth parhaus ac am ein croesawu â breichiau agored.

“Rhwng ein partneriaeth â Horseradish, ein hacademi fwyd newydd gyda Bryn Williams a’r partneriaethau sydd gennym ni gyda llawer o fwytai gwych eraill ledled y rhanbarth, mae ein dysgwyr yn dysgu gan y cogyddion a’r arweinwyr lletygarwch gorau yn y Deyrnas Unedig, sy’n ychwanegu gwerth go iawn at eu profiadau pan fyddant yn dechrau yn y diwydiant.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk neu www.horseradishcatering.com.

Ewch i www.bangorondeeraces.co.uk am ragor o wybodaeth am gae ras Bangor Is-coed.

yn ôl