Mae Coleg Cambria yn gwneud argraff yn rhyngwladol ar ôl croesawu dros 75 myfyriwr o Tsieina i’w raglen ysgol haf yn ystod yr haf.

Gyda phobl ifanc o Zimbabwe, Gwlad Thai, Malaysia a’r Emiradau Arabaidd Unedig yn ymuno â chyrsiau addysg bellach ac addysg uwch y flwyddyn academaidd hon, mae tîm rhyngwladol Cambria yn canolbwyntio ar diroedd newydd gan gynnwys y Dwyrain Pell.

Mae’r cymwysterau galwedigaethol o’r safonau uchaf, llety gyda theuluoedd lleol a system gyfeillio boblogaidd i gyd yn ffactorau sydd wedi cefnogi eu penderfyniad i gofrestru yn y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru a dechrau astudio ym Mhrydain.

Mae Natalie Roberts, Cydlynydd Rhyngwladol y coleg, yn dweud bod enw da Coleg Cambria yn magu nerth dramor, sy’n cael ei atgyfnerthu gan y cyrsiau newydd a gyflwynwyd ar gyfer 2017/18 mewn peirianneg, amaethyddiaeth, y cyfryngau creadigol ac arlwyo, yn ogystal â’u cysylltiadau gyda diwydiannau a chyfleoedd dilyniant gyrfaoedd.

“Roedd yr ysgol haf yn llwyddiannus iawn, ac roedd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr gael rhagflas o fywyd yma yn Cambria ac yng Ngogledd Cymru,” dywedodd Natalie, a oedd yn Swyddog Gweithredol Gwerthiannau Rhyngwladol yn Oxford University Press yn y gorffennol.

“Mae cyfleusterau a chyrsiau o’r radd flaenaf y coleg yn fanteision mawr, yn ogystal â chostau byw’r ardal hon, y golygfeydd godidog a’r ystod eang o sectorau a busnesau rydym yn cyd-weithio gyda nhw.

“Mae’r cyfan yn allweddol ar gyfer denu myfyrwyr o bedwar ban byd, ac mae’n atgyfnerthu ein cynlluniau i feithrin y perthnasoedd sydd gennym yn barod gyda cholegau a sefydliadau partner yn Asia a ledled Ewrop.”

Yn ystod eu cyfnod yn Sir y Fflint a Wrecsam, roedd y myfyrwyr o Tsieina yn archwilio Cymru ac ardaloedd eraill y Deyrnas Unedig, gan ddarganfod rhagor am hanes y DU, ei hieithoedd a’i diwylliant yn ogystal â mynd i weld safleoedd hanesyddol a thirnodau fel Castell Windsor, yr Amgueddfa Brydeinig a stadiwm Manceinion Unedig, Old Trafford hyd yn oed.

Mae’r coleg wedi darparu lleoliadau Erasmus i fyfyrwyr o Slofacia, Romania, Hwngari a Gorllewin Ewrop i brofi ystod eang o raglenni o fecaneg car a thrin gwallt, i’r celfyddydau perfformio, dylunio, busnes a thecstilau.

Dywedodd Natalie hefyd: “Mae gan Cambria gwricwlwm dysgu yn y gwaith cadarn sy’n apelio i unrhyw un – ble bynnag maen nhw yn y byd – oherwydd mai dyma’r cyfle gorau o gael gyrfa ar ôl graddio.

“Mae’r coleg yn arwain y maes yn fyd-eang, ac mae ganddo strategaeth newydd ar waith, ac felly byddwn yn ychwanegu at ein gwaith caled yn ystod y blynyddoedd diwethaf i sefydlu Coleg Cambria fel sefydliad wirioneddol ryngwladol.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl