• Mae Coleg Cambria wedi ymuno gydag arweinydd ym maes cynhyrchu a pheirianneg i lansio rhaglen hyfforddi prentisiaethau arloesol

Mae’r Coleg yn y gogledd ddwyrain wedi datgelu y byddan nhw’n ymuno â chwmni LCA Group sydd wedi’i leoli ym Mhenarlâg i gynnal rhaglen prentisiaeth 5 mlynedd, sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio’r darparwr meddalwedd EPLAN.

Mae EPLAN yn darparu datrysiadau ar gyfer peirianwyr trydanol, awtomeiddio a mecatroneg yn fyd-eang, ac wedi ymrwymo i gefnogi datblygu gweithwyr newydd yn y sector. 

Mae Cambria a LCA Group wedi recriwtio prentisiaid o Sefydliad Technoleg sydd ar safle Glannau Dyfrdwy, dros y blynyddoedd. Byddan nhw’n defnyddio’r sefydliad o hyn ymlaen, a bydd y costau’n cael eu talu gan y cwmni o Sir y Fflint. 

Yn ogystal â meddalwedd a chymorth, mae EPLAN yn darparu deunyddiau cynlluniau gwersi, a bydd y darlithwyr yn cael eu hyfforddi’n llawn. 

Cyn i’r feddalwedd newydd hon ymddangos, roedd rhaid i beirianwyr trydanol ddefnyddio pecynnau CAD (Computer-Aided Design) i greu eu dyluniadau. Mae EPLAN yn cynnig system wedi’i theilwra, sydd â’r gallu i gynyddu effeithlonrwydd a hwyluso wrth greu llwybr llyfn rhwng dylunio a chynhyrchu. 

Dywedodd Dan Jones, Darlithydd Peirianneg Drydanol yng Ngholeg Cambria: “Rydyn ni wedi gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr ar draws y gogledd ddwyrain ers oes a byddwn yn parhau i ddatblygu ein hadnoddau addysgu yn unol â’r datblygiadau mewn cynhyrchu technoleg. 

“Bydd gallu cyrchu EPLAN yn golygu bod gan ein dysgwyr gyfle i ddeall sut mae paneli trydanol diwydiannol modern yn cael eu dylunio.

“Mae’r coleg yn gobeithio datblygu ei hyfforddiant yn rhagor i gynnwys sgiliau a thechnegau darganfod diffygion, er mwyn paratoi ein peirianwyr trydanol yn well ar gyfer y dyfodol – heb os nac oni bai bydd EPLAN yn helpu yn y maes hwn.” 

Ychwanegodd Alan Sheppard, sef Rheolwr Gyfarwyddwr LCA Group: “Mae dod o hyd i bobl ddawnus yn her barhaol i bob busnes, ond i gwmnïau peirianneg drydanol fel ein cwmni ni mae yna newid ychwanegol yn y ffordd rydyn ni’n darparu ar gyfer anghenion diwydiant 4.0, a’r heriau a’r cyfleoedd sy’n dod gyda hynny. 

“Mae’r bartneriaeth gyda EPLAN yn gam cyntaf o fewn rhaglen ehangach yr LCA Group i helpu cadarnhau cysylltiadau agosach fyth gyda’r coleg.

“Rydyn ni hefyd eisiau cynnig profiad ychwanegol, uniongyrchol o beirianneg drydanol i fyfyrwyr, sy’n cynnwys ymweliadau gyda’n cyfleuster, cyfleoedd i gyrchu ein peirianwyr profiadol, ac wrth gwrs, parhau gyda’n cynllun prentisiaeth.”

Am ragor o wybodaeth am LCA Group ewch i’r wefan: www.lcagroup.co.uk 

Am ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk 

yn ôl