Bu coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru’n paratoi at gystadlaethau nesaf WorldSkills drwy ennill 19 medal ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru (WICC).

Enillodd myfyrwyr dwy fedal aur, chwe medal arian a 11 medal efydd, yn ogystal â dau deilyngdod cyflawni a thri theitl Gorau yn y Dosbarth.

Enillodd Matthew Norman a Lilyana Llieva fedal aur yr un yn y categori Sgiliau â Chyllell: Torri Llysiau.

Cynhaliwyd yr arddangosiad pedwar diwrnod o hyd yng Ngholeg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos, a gwelwyd cannoedd o hyfforddeion coginio, cogyddion ieuaf ac uwch, a hyfforddeion lletygarwch yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau.

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo fod y cyflawniad yn adlewyrchu statws cynyddol y coleg yn y sector bwyd a diod.

“Dyma ganlyniadau aruthrol, gyda myfyrwyr o’n safleoedd Wrecsam (Iâl) a Glannau Dyfrdwy yn ennill medalau,” dywedodd Mr Woods.

“Rydyn ni’n falch iawn ohonyn nhw, a hoffwn ni ddiolch i holl gystadleuwyr Coleg Cambria am eu hymdrechion trwy gydol y gystadleuaeth.”

Dywedodd hefyd: “Mae’r digwyddiad ei hun yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i golegau a darparwyr dysgu yn y gwaith, ac mae’n rhoi syniad i ni o sut rydyn ni’n perfformio.

“Mae ennill cynifer o fedalau yn dangos mor bell rydyn ni wedi dod hyd yma, ac yn rhoi sylfaen i ni wella arni eto fyth yn y dyfodol.”

Mae’r WICC yn cael eu trefnu gan Gymdeithas Goginio Cymru ac yn cael eu noddi gan Fwyd a Diod Cymru, sy’n rhan o Lywodraeth Cymru.

Ymysg y beirniaid, roedd rheolwr Tîm Coginio Cymru Nick Davies, rheolwr Tîm Ieuaf Coginio Cymru Michael Evans, a hyfforddwr Tîm Ieuaf Coginio Cymru Danny Burke.

Roedd uchafbwyntiau eraill yn cynnwys rowndiau terfynol Cogydd Ieuaf Cymru, a Chogydd Cenedlaethol Cymru, a sioe Cacennau Cymru ar gyfer crefftwyr siwgr ac addurnwyr cacennau.

Mae Coleg Cambria wedi cymryd camau breision i ddatblygu ei ddarpariaeth coginio a lletygarwch yn y misoedd diwethaf, gan gynnwys lansio Academi Fwyd Bryn Williams, dan arweiniad y cogydd mawr ei fri o Ddinbych.

Yn y cyfamser, mae partneriaeth y coleg gyda’r Grŵp Horseradish wedi mynd o nerth o nerth, ac mae ail-leoli bwyty Hafod i Gae Ras Bangor Is-coed – wrth i safle Iâl gael ailwampiad gwerth £20 miliwn – wedi bod yn boblogaidd gyda chwsmeriaid.

“Rydyn ni wedi mwynhau cyfnod o lwyddiant, ond mae llawer mwy ar y gweill,” dywedodd Mr Woods.

“Mae Academi Fwyd Bryn Williams yn benodol wedi ennyn llawer o ddiddordeb, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu ein carfan gyntaf o fyfyrwyr yn ddiweddarach eleni.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau bwyd a lletygarwch yng Ngholeg Cambria, gan gynnwys yr Academi.

yn ôl