• Mae Coleg Cambria wedi cynhyrchu’r garfan fwyaf o gystadleuwyr Worldskills UK yng Nghymru unwaith eto

 

Mae gan y coleg 24 o gynrychiolwyr wedi’u dewis ar gyfer rowndiau terfynol y digwyddiad mawreddog, a fydd yn cael ei gynnal dros sawl lleoliad o 9 – 19 Tachwedd. 

 

Atgyfnerthodd cysylltiadau cynyddol Cambria â busnes a diwydiant eu safle ymhlith y sefydliadau gorau yn y wlad o ran dysgu yn y gwaith a phrentisiaethau.

 

Ymhlith y categorïau y byddant yn cystadlu ynddynt mae technoleg gwaith metel dalen, peirianneg awyrennau, therapi harddwch, melino CNC, gwaith metel adeiladu, blodeuwriaeth, trin gwallt, cymorth TG, technegydd ewinedd, technegydd labordy a Her y Tîm Gweithgynhyrchu.

 

Yn dilyn blwyddyn heb gystadlaethau oherwydd pandemig Covid-19, dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter, bod y cyflawniad yn fwy anhygoel hyd yn oed.

 

“Bob blwyddyn rydym yn gallu cynhyrchu sgwad gadarn sy’n gallu ymgymryd â’r myfyrwyr a’r prentisiaid gorau yn y DU,” meddai Rona.

 

“Diolch yn fawr fel arfer i’n partneriaid diwydiant am fireinio eu sgiliau, ar y cyd â’n staff a’n darlithwyr dawnus; rydyn ni’n edrych ymlaen at weld eu cyflawniad ym mis Tachwedd.”

 

Dywedodd Prif Weithredwr Cambria, Yana Williams: “Mae dychwelyd o heriau’r pandemig a bod ar y lefel hon mewn ystod eang o feysydd yn syfrdanol.

 

“Rydyn ni’n falch o bob un o’n cynrychiolwyr ac yn dymuno pob lwc iddyn nhw yn y gystadleuaeth eleni.” 

 

Bydd enillwyr rowndiau terfynol y DU yn cael eu coroni mewn seremoni sy’n cael ei chynnal gan y cyflwynwr teledu Steph McGovern, ar ei Sioe Sianel 4 Packed Lunch ar 26 Tachwedd.

 

Bu Dirprwy Brif Weithredwr Worldskills UK, Ben Blackledge yn llongyfarch y rhai yn y rowndiau terfynol am gyrraedd y pwynt hwn. 

 

Ar ôl blwyddyn heb gystadlaethau oherwydd y pandemig, roedd gweld cynifer o bobl yn cymryd rhan eleni yn hynod o galonogol,” meddai.

 

Mae ein cystadlaethau a’n rhaglenni datblygu ar sail cystadleuaeth yn rhoi sgiliau hyd oes, o’r radd flaenaf i brentisiaid a myfyrwyr a fydd yn helpu cynyddu cynhyrchedd ac ysfa gystadleuol y DU.

 

“Rydyn ni’n hynod o gyffrous i ddechrau arni eleni gyda’r rowndiau terfynol yn cael eu cynnal gan golegau, darparwyr hyfforddi a chyflogwyr ledled y DU. 

 

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd gweld y rowndiau terfynol yn ysbrydoli pobl ifanc yn y lleoliadau hynny i barhau i ddatblygu eu sgiliau technegol a chyflogadwyedd, a chydnabod beth allai gael ei gyflawni drwy ddatblygu rhagoriaeth drwy sgiliau.”

 

Bydd cystadleuwyr y rownd derfynol o’r 10 cystadleuaeth Sgiliau Sylfaen yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref.

 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o newyddion a gwybodaeth gan Goleg Cambria. 


Ewch i www.worldskillsuk.orgi gael rhagor o wybodaeth gan Worldskills UK.

yn ôl