Dydd Sadwrn 9 Mawrth fydd y tro cyntaf erioed i’r safle yn Sir Ddinbych gynnal digwyddiad agored wyna, lle mae croeso i’r cyhoedd ddod hefyd.

Bydd darlithwyr a staff wrth law hefyd i siarad gydag ymwelwyr a darpar fyfyrwyr am y nifer o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yn Llysfasi, ger Rhuthun.

Mae gan y coleg dros 800 o ddefaid i wyna ym mis Mawrth ac Ebrill. Dywedodd rheolwr y fferm, Dewi Wyn Jones, fod y digwyddiad yn gyfle gwych i bobl gael rhagor o wybodaeth am amaethyddiaeth a sut mae’r sector yn gweithredu.

Bydd yno dractorau, cwis, paentio wynebau a chyfle i gael lluniau gydag ŵyn newydd, yn ogystal â gweithgareddau a chystadlaethau ar gyfer yr holl deulu.

Bydd yr elw’n cael ei gyfrannu i Sefydliad Prydeinig y Galon, partner elusen Cambria ar gyfer 2019.

“Rydyn ni’n falch iawn o groesawu pawb i’n sied wyna brysur ar adeg yma’r flwyddyn, gan ei bod yn bwysig i ni fod prynwyr yn gallu gweld yr hyn rydyn ni’n ei wneud,” meddai Mr Jones.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn ddigwyddiad hwyliog a diddorol i blant yn enwedig, gan mai nhw yw ffermwyr y dyfodol.

“Rydyn ni’n gobeithio na fydd y defaid yn rhy swil ar y diwrnod ac y bydd pawb yn cael y cyfle i weld yr wyna’n digwydd!”

Am y chwe wythnos gyntaf, mae ŵyn yn cael eu geni yn y sied, ac yn un dydd oed maent yn mynd allan i bori gyda’u mamau – os yw’r tywydd yn caniatáu hynny – a rhoddir porthiant ychwanegol y tu allan i’w cadw’n iach ac yn tyfu.

Yn ddiweddarach, wrth i’r Gwanwyn gyrraedd ac wrth i’r tywydd wella, bydd rhai o’r defaid yn wyna (rhoi genedigaeth) y tu allan.

“Mae’n broses ffermio naturiol wych a diddorol, ac un rydyn ni’n edrych ymlaen at ei rannu gyda phobl,” ychwanegodd Mr Jones.

“Bydd staff y Coleg wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sy’n codi ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld llawer o bobl yma ar y diwrnod i gael gwybod mwy am wyna ac astudio yma yng Ngholeg Cambria Llysfasi.”

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 10am a 4pm yng Ngholeg Cambria Llysfasi, Ffordd Rhuthun, Rhuthun.

Ewch i www.cambria.ac.uk/events am ragor o wybodaeth.

yn ôl