• MAE COLEG CAMBRIA LLYSFASI wedi ymuno â chwmni peiriannau amaethyddol rhyngwladol i hyfforddi gweithwyr y dyfodol mewn peirianneg y tir

Mae’r coleg wedi ymuno â phartneriaeth newydd gyda Kubota, y gwneuthurwr tractorau a pheiriannau trwm o Japan.

Gyda’i gilydd maent wedi lansio Cynllun Prentisiaeth Kubota, rhaglen rhyddhau bloc tair blynedd a fydd yn cyfuno addysg yn y cyfleuster arloesol yn Sir Ddinbych, gyda phrofiad yn y gwaith.

Dywedodd Simon Parker, Darlithydd Peirianneg Amaethyddol yn Llysfasi, ger Rhuthun, y bydd cydweithio ag un o gewri gweithgynhyrchu amaethyddol a pheiriannau adeiladu yn rhoi mantais i’w dysgwyr wrth ddechrau gyrfa yn y sector.

 “Rydyn ni’n falch iawn o gael gweithio gyda Kubota ar y fenter newydd hon, gan gynnig rhaglen hyfforddi wych ar gyfer technegwyr eu delwriaethau ledled y DU ac Iwerddon,” dywedodd Mr Parker.

“Bydd y rhaglen rhyddhau bloc tair blynedd yn galluogi’r hyfforddeion i gael gwaith llawn amser gyda’u delwriaeth Kubota leol yn ogystal â chael hyfforddiant arbenigol ffurfiol yn ystod eu cyfnod yn y coleg.

“Mi fyddan nhw’n astudio Diploma Uwch Technegol Estynedig Uwch  Lefel 3 City and Guilds newydd, ac felly dyma gyfle gwych i unrhyw unigolyn ifanc sy’n dechrau ei yrfa mewn peirianneg y tir.”

Wedi’i sefydlu yn 1890, mae Kubota yn gwneud cynhyrchion lefel elît – o dractorau, peiriannau a pheiriannau gwerthu,  i falfiau a phympiau ar gyfer puro dŵr a thrin carthion.

Mae Michael Bywater, Rheolwr Hyfforddi Grŵp Kubota (UK) Cyf., yn credu y bydd y bartneriaeth yn cael effaith fawr ar ddyfodol y diwydiant.

Dywedodd: “Rydyn ni’n hynod falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth efo Coleg Cambria Llysfasi.

“Bydd y bartneriaeth hon yn ein galluogi ni i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o dechnegwyr delwriaethau i’r lefelau uchaf, gyda’r  nod o ddarparu’r safon uchaf o wasanaeth i’r defnyddiwr terfynol.

“Rydyn ni’n falch o gael cefnogi Llysfasi, sydd ar flaen y gad o ran ysbrydoli dyfodol diwydiannau’r  tir.”

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth newydd, ewch i www.cambria.ac.uk/kubota Ewch i www.kubota-eu.com i gael rhagor o wybodaeth am Kubota – Ar gyfer y Ddaear, ar gyfer y Byd.

yn ôl