• Mae COLEG CAMBRIA LLYSFASI a Phrifysgol Aberystwyth wedi ymuno ar gyfer digwyddiad i arddangos cynnydd prosiect amaethyddol arloesol.

Lansiodd ymchwilwyr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth a staff Llysfasi, y bartneriaeth PreciseAg, gwerth £370,000, sy’n cael ei ariannu gan HEFCW, yn 2018, er mwyn cynnal arbrofion arloesol Technoleg Ffermio Da byw yn Fanwl Gywir ar ffermydd.

Mae hyn yn cael ei gynnal ar y ddau safle i arddangos y manteision posib o ddefnyddio’r technolegau hyn i ffermwyr yng Nghymru a thu hwnt i hynny. 

Bydd y digwyddiad arddangosiad agored a gwybodaeth yn cael ei gynnal ar safle Llysfasi ddydd Mawrth Ionawr 28 a bydd yn cynnwys canlyniadau arbrofion ar wartheg godro, gwartheg cig eidion a defaid.  Bydd cyfle hefyd i drafod materion a chyfleodd yn y sector yn y dyfodol, gan gynnwys darganfod salwch mewn lloeau yn gynnar, manteision canfod cymeriant bwyd gwartheg godro a strategaethau rheoli newydd ar gyfer llyngyr mewn defaid.

Bydd stondinau gwahanol ddiwydiannau hefyd ar gael a’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer y safle, ger Rhuthun, sy’n cynnwys hwb dysgu i’r gymuned newydd gwerth £1.2 miliwn, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi, bod y fenter PreciseAg wedi chwarae rôl allweddol yn y ddau sefydliad, gan barhau i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y sector. 

“Mae Amaethyddiaeth yn datblygu’n gyflym, a bydd technolegau newydd yn allweddol i fod yn fwy effeithlon gyda sut rydyn ni’n ffermio a’n helpu i gystadlu mewn marchnad fyd-eang,” meddai Mr Clarke.

“Mae’n wych cael gweithio gyda IBERS ar y prosiectau PreciseAg i helpu i ddatblygu ffyrdd newydd a chyffrous o fynd i’r afael â ffermio da byw yn fanwl gywir.

“Mae hyn o fantais i staff a myfyrwyr yn Llysfasi, gan gynnwys tîm y fferm, sy’n chwarae rôl allweddol.”

Dywedodd Dr Hefin Williams, sy’n arwain y tîm yn IBERS, hefyd: “Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle hanfodol i ni rannu ychydig o’r canfyddiadau o’n prosiect Amaethyddiaeth Ffermio Da Byw yn Fanwl Gywir, gyda’r diwydiant ffermio. 

“Rydyn ni’n credu y bydd technolegau manwl gywir yn chwarae rôl hanfodol i alluogi amaethyddiaeth i addasu i nifer o heriau yn y dyfodol, ac rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod ffermwyr yn ymwybodol o beth mae technoleg yn gallu ei gynnig.”

Mae’r bartneriaeth yn gweithio’n agos gyda Farming Connect i ddarparu gwybodaeth reolaidd am ganlyniadau’r prosiectau. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru i ddod i’r digwyddiad, anfonwch e-bost at reception-llysfasi@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267931

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau’r tir sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl