Mae’r Coleg wedi ymuno â The Wine School of Cheshire i ehangu gwybodaeth a phrofiad myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch.

Er na fydd y dysgwyr yn samplu’r gwinoedd eu hunain, byddant yn cael gwybod pa boteli, blwyddyn a grawnwin sy’n cyd-fynd orau â’r bwyd maent yn ei baratoi a’i weini, o dan hyfforddiant sylfaenydd yr ysgol, Richard Smith, sydd wedi ennill gwobr.

Yn ystod ei 27 mlynedd yn y diwydiant, mae wedi meithrin cysylltiadau â brandiau rhyngwladol, gan gynnwys Marks and Spencer, Airbus, Hartey Wealth Management a Chester Race Company, ac mae’n edrych ymlaen at gyflwyno cyfres o seminarau mewn partneriaeth â’r coleg.

“Mae hwn yn gyfle gwych iddyn nhw gael ychwanegu elfen arall at eu haddysg, yn ogystal â’r ochr fwyd a lletygarwch,” meddai Richard.

“Rydyn ni hefyd am gynyddu eu hyder wrth baru bwyd a gwin a’u cyflwyno i winoedd o bob cwr o’r byd, yn ogystal â’r rhai sydd gennym ni yma yng Nghymru.”

Dywedodd hefyd: “Yn y pen draw, bydd hyn yn eu harwain i gynnal eu digwyddiadau eu hunain, lle gallant gyfuno’r sgiliau maen nhw wedi’u dysgu mewn lleoliad proffesiynol, corfforaethol a fydd efallai rhyw ddydd yn adlewyrchu ar eu gweithle.

“Byddai’r cynulliadau hyn hefyd yn gyfle gwerth chweil i godi arian ar gyfer ein helusen ni – Crohn’s a Colitis UK – ac ar gyfer apêl codi arian y coleg. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau a helpu’r myfyrwyr ar lwybr i yrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.”

Mae The Wine School of Cheshire yn cael ei chydnabod yn eang fel awdurdod mwyaf blaenllaw’r sir ar flasu gwin ac arbenigedd, gan drefnu digwyddiadau a dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn.

Byddant yn cydweithredu â bwyty hyfforddi Y Celstryn Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy, a gafodd rhoséd gan yr AA yn ddiweddar.

Yn ôl Andrew Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo’r coleg, mae ymuno ag enw uchel ei barch arall yn y maes lletygarwch – yn dilyn lansio Academi Bwyd Bryn Williams – yn gwella enw da’r cwrs ymhellach.

Dywedodd: “Mae’r myfyrwyr yn dysgu mewn amgylcheddau amser a bywyd go iawn, sy’n rhoi syniad iddyn nhw sut beth ydy gweithio mewn cegin neu fwyty proffesiynol.

“Mae ymuno â The Wine School of Cheshire yn dod ag agwedd newydd i’w dysgu, a bydd dysgu am win, y ffordd orau i’w weini a sut i ddewis y math cywir i gyd-fynd â’r bwyd, o fudd iddyn nhw.

“Mae Richard yn un o’r arbenigwyr mwyaf gwybodus yn y wlad ac mae’n awyddus i helpu cefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr arlwyo a lletygarwch, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at gael ymuno ag ef a manteisio ar ei ystod eang o sgiliau a phrofiad.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

Ewch i www.cheshire.wine i gael y wybodaeth ddiweddaraf am The Wine School of Cheshire.

yn ôl