• Mae COLEG CAMBRIA a Heddlu Gogledd Cymru wedi ymuno i lansio cynllun hyfforddeiaeth newydd.

Mae’r rhaglen wedi’i anelu at ddarpar Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) sy’n 18 oed neu’n hŷn, a bydd yn cyfuno addysg ar safle Glannau Dyfrdwy’r coleg gyda hyfforddiant ymarferol.

Bydd y cynllun peilot yn seiliedig ar waith dosbarth am y mis cyntaf, yna bydd y dysgwyr yn “cyfeillio” gyda PCSO sy’n gweithio ar ddyletswydd yng ngogledd ddwyrain Cymru am chwe wythnos.

Ar ddiwedd y lleoliad gwaith, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis am swydd PCSO parhaol. 

“Mae’n gyfle ac yn brofiad gwych i unrhyw un sydd rhwng 18 a 24 oed sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Heddlu,” meddai Samantha Moore, mentor cyflogadwyedd Cambria.

“Mae nifer o fyfyrwyr wedi dangos diddordeb yn y gwasanaethau mewn lifrai dros y blynyddoedd, felly rydw i wrth fy modd ein bod ni bellach yn gallu cynnig yr hyfforddeiaeth yma iddyn nhw.

“Bydd gan y rhai sy’n llwyddo ‘droed yn y drws’ i fynd ymlaen i gael gyrfa gyda Heddlu Gogledd Cymru, os oes ganddyn nhw’r agwedd gywir, a’u bod yn awyddus i weithio’n galed ac yn benderfynol o ddatblygu.”

Ychwanegodd: “Yn y dosbarth bydd amrywiaeth o siaradwyr yn dod i ymweld â ni, gan gynnwys yr Uned Ymateb Arfog a Hyfforddwyr Cŵn Heddlu, a byddwch yn dysgu sgiliau gan gynnwys yr wyddor ffonetig, gwaith tîm, safonau ymddygiad a rhagor. 

“Mae hwn yn blatfform gwych i bobl ifanc sydd ag angerdd at ymuno â Heddlu Gogledd Cymru. Gall fod yn ddechrau ar yrfa anhygoel i’r rhai a fydd yn llwyddiannus.”

Bydd yr holl ymgeiswyr yn derbyn cymorth tuag at gostau, hyd at £50 yr wythnos, a byddant yn gadael gyda chymwysterau ychwanegol gan gynnwys NVQ Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Brys.  

Byddwch yn derbyn gwisg, a byddai’n fanteisiol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn benodol, neu fod yn rhugl mewn Pwyleg, Rwmaneg, Lithwaneg neu Bwlgareg.  

Dywedodd Jenny Parry, Pennaeth Datblygiad Pobl a Sefydliadau Heddlu Gogledd Cymru: “Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i’n pobl ifanc a’n cymdogion, yn enwedig y rhai nad oeddent yn ddigon ffodus i gael y cymorth a’r cyfleoedd addysgol a fyddai’n eu galluogi i wneud cais i Heddlu Gogledd Cymru drwy’r llwybrau traddodiadol. 

“Rydyn ni’n gyffrous am gael gweithio gyda Choleg Cambria i ddatblygu’r rhaglen hon gan ei fod yn gyfle gwych i roi cyfleoedd i bobl ifanc ymuno â ni, a oedd efallai’n meddwl y bydda’r drws ar gau iddyn nhw.”

Bydd y rhaglen Hyfforddeiaeth PCSO Heddlu Gogledd Cymru yn cael ei lansio ddydd Llun 20 Ionawr.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarganfod a ydych chi’n gymwys i gofrestru, ffoniwch 01978 267472 neu anfonwch e-bost at traineeships@cambria.ac.uk 

yn ôl