• Mae cleifion ysbyty yn mwynhau ‘ymweliadau rhithwir’ gan eu teuluoedd diolch i garedigrwydd staff Coleg Cambria.

Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi rhoi iPads i Ysbyty Wrecsam Maelor fel y gall perthnasau nad ydyn nhw’n gallu ymweld â’r wardiau yn gorfforol oherwydd pandemig y Coronafeirws aros mewn cysylltiad ag anwyliaid.

Diolchodd Brian Laing, Rheolwr Prosiect Gwybodeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i Cambria am ei haelioni.

“Mae’n defnyddio’r iPads hyn yn fuddiol i’r cleifion, ac mae wedi cael ei werthfawrogi’n fawr,” meddai.

“Cafodd un claf alwad Skype gan ei berthnasau yn Awstralia ar ei ben-blwydd, a oedd yn wych ei weld gan ei fod wedi rhoi gwên ar ei wyneb.

“Roedd perthnasau hefyd yn ddiolchgar a gwerthfawrogol iawn ein bod wedi gallu darparu’r gwasanaeth hwn.

“Diolch, Coleg Cambria.”

Roedd y Bwrdd Iechyd eisoes wedi bod yn gweithio i ddarparu iPads i gleifion ar draws ei ysbytai cymunedol a chartrefi gofal yng Ngogledd Cymru mewn ymateb i Covid-19.

Mae’r rhodd gan Cambria a sefydliadau partner yn golygu eu bod hefyd wedi gallu “gwella cynhwysiant digidol” yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam, Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Dywedodd Mark Brandish, Cyfarwyddwr Technoleg a Gwasanaethau Llyfrgell yn Cambria, fod lle’r coleg yng nghalon y gymuned yn golygu eu bod yn gallu ac yn barod i gefnogi’r bobl sydd ei angen fwyaf yn ystod y pandemig.

“Mae Coleg Cambria wedi bod yn gwneud popeth o fewn ei allu i weithio gyda’n cymunedau lleol i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth hanfodol i weithwyr allweddol yn ystod yr amser heriol hwn,” meddai.

“Pan gysylltodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i weld a oedden ni’n gallu rhoi benthyg rhai o iPads y coleg er mwyn helpu i gadw cleifion oedrannus a bregus mewn cysylltiad â’u teuluoedd, roedden ni ond yn falch o helpu.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan:www.cambria.ac.uk

 

yn ôl