Mae Adam Gaunt-Evans, cyfarwyddwr Bwytai a Bariau cwmni One Hundred Knights – cwmni sy’n rheoli The Royal Hotel, y Three Eagles a Tyn Dŵr Hall yn Llangollen – yn chwilio am recriwtiaid i ymuno â’u Hacademi newydd.

Gweledigaeth Adam ydy hyfforddi a datblygu staff cegin, chefs a gweithwyr proffesiynol blaen tŷ a lletygarwch ar draws y rhanbarth, a hynny mewn partneriaeth â Choleg Cambria.

“Cefais i fy magu yn Llangollen a gwnes i gwblhau prentisiaeth wych gyda fy mentor sef Dai Davies, gyda chefnogaeth gan safle Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam,” meddai Adam, sydd wedi gweithio mewn gwestai ledled y byd gan gynnwys Burj al Arab yn Dubai, a bwyty’r Flying Fish yn Sydney. 

“Roedd dysgu crefft yn agor drysau at fywyd cyffrous newydd i mi. Ar ôl i mi gwblhau fy hyfforddiant, cefais fynd i Lundain i brofi prysurdeb bywyd yn y ddinas. Buaswn i erioed wedi gallu gwneud hyn heb brentisiaeth addas. 

“Mae bod yn chef wedi darparu’r cyfleoedd i mi weithio mewn saith gwlad wahanol a gweld y byd.  Mae coginio yn swydd sy’n llawn hwyl ac yn greadigol, mae’n hawdd mynd yn angerddol iawn amdani.”

Mae Adam a thîm rheoli One Hundred Knights yn angerddol iawn am feithrin eu gweithwyr dawnus eu hunain.

“Byddwn ni’n creu dwsinau o swyddi cyffrous iawn yn ein hardal leol dros y blynyddoedd sydd i ddod, gyda’r Royal Hotel a rhai prosiectau cyffrous eraill ar gyfer bwytai. Cenhedlaeth yn ôl byddai fod rhaid i chi symud i ffwrdd o’ch bro leol er mwyn cael cyfle i gael swyddi fel hyn.”

Ychwanegodd Katie Ince, Rheolwr Gweithredoedd ar gyfer One Hundred Knights a Rheolwr Bwyty Three Eagles:  “Nid dim ond clirio platiau a gweini bwyd ydi lletygarwch, mae llawer iawn rhagor i’w ddysgu na hynny. Wrth gwrs rydych chi’n rhyngweithio gyda’r cwsmeriaid, ac yn cael teimlad cyffrous ar ôl sifft brysur, ond hefyd rydych chi’n gallu dysgu sgiliau anhygoel o’r maes yma.

“Mae’r academi ochr yn ochr â Choleg Cambria yn cynnig cymorth i’n recriwtiaid ieuengaf wrth ddarparu cyfle iddyn nhw weithio mewn amgylchedd gwych, gyda phobl angerddol a fydd yn gofalu amdanyn nhw ac yn eu cefnogi nhw.” 

Dywedodd Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Cambria:  “Bydd dysgwyr yn cael eu cefnogi mewn amrywiaeth o lwybrau o fewn lletygarwch ac arlwyo trwy gydol eu taith fel dysgwyr. Mae’n gyfle iddyn nhw feithrin sgiliau er mwyn iddyn nhw wneud eu gorau glas ochr yn ochr â’r tîm yn One Hundred Knights.

“Mae’n gyfle gwych yn ystod y cyfnod hollbwysig yma lle mae’r diwydiant yn ceisio adfer yn dilyn yr heriau yn sgil pandemig y Coronafeirws. Dyma’r cyfnod perffaith i ymuno â’r sector, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu’r Academi ymhellach gyda’n gilydd.”

Am ragor o wybodaeth ewch i www.thethreeeagles.co.uk/join-the-one-hundred-knights-hospitality-academy neu anfonwch e-bost at: team@thethreeeagles.co.uk. 

I weld yr amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: www.cambria.ac.uk neu dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.  

 

yn ôl