• Mae canolfan chwaraeon POBLOGAIDD wedi cael ei hailwampio gan fyfyrwyr creadigol Coleg Cambria

Helpodd grŵp o garfan Paentio ac Addurno Lefel 1 a Lefel 2 y coleg, i ailwampio Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy tra roeddent ar brofiad gwaith.

Maent wedi bod yn brysur yn paentio ardaloedd cymunedol ac ystafelloedd digwyddiadau ar safle Queensferry a rhoddwyd tocynnau am ddim iddynt i ddefnyddio’r gampfa a’r cyfleusterau sglefrio iâ.

Dywedodd Ian Hogg, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Adeiladu yn Cambria: “Hoffem ddiolch i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy am roi’r cyfle i’n myfyrwyr i ennill profiad uniongyrchol mewn lleoliad proffesiynol.

“Gwnaethant weithio’n galed iawn i fywiogi ardaloedd yn y ganolfan a fydd gobeithio yn helpu i ddenu hyd yn oed mwy o ymwelwyr cyn misoedd prysur yr haf.”

Rheolir y lleoliad gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, sefydliad dielw sy’n gyfrifol am gynhaliaeth llyfrgelloedd a chanolfannau chwaraeon yn Sir y Fflint.

Dywedodd Lee Breeze, Swyddog Datblygu’r Ganolfan ar ran Aura, ei fod yn “fraint” iddynt gael gweithio mewn partneriaeth â Choleg Cambria.

“Rydym wrth ein bodd gyda’r gwaith sydd wedi’i wneud gan y myfyrwyr, mae’r gwaith o safon uchel ac maent yn haeddu clod, nid yn unig iddyn nhw eu hunain ond hefyd i’r coleg a’u tiwtoriaid,” meddai Mr Breeze.

“Mae’n fraint cael ein dewis gan eu tiwtoriaid a’u coleg i fod yn gyfleuster i’r myfyrwyr i weithio ynddo er mwyn cefnogi eu dysgu a’u datblygiad.”

Ychwanegodd: “Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yma i wneud gwahaniaeth nid elw, sydd wedi rhoi’r cyfle i ni ail-fuddsoddi mewn rhaglenni cymunedol megis sesiynau hyfforddi am ddim yn ysgolion Sir y Fflint.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â’r coleg ar brosiectau yn y dyfodol a meithrin ein partneriaeth ymhellach.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr amrediad eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl