• Mae campwr amryddawn gemau Olympaidd arbennig wedi cael canmoliaeth uchel gan sefydliad cenedlaethol chwaraeon

Cafodd fyfyriwr o Goleg Cambria Jack Rowlands ei gydnabod gan Gymdeithas y Colegau (AoC) fawreddog yn ei seremoni gwobrau chwaraeon blynyddol, a gynhaliwyd ar y cyfryngau cymdeithasol oherwydd pandemig y Coronafeirws.

Mae Jack, o Benarlâg, yn fyfyriwr Lefel Mynediad 2 Sgiliau Byw’n Annibynnol, ac nid yw erioed wedi gadael i’w anawsterau dysgu amharu ar ei lwyddiant mewn sawl maes.

Mae’r gwryw 22 oed wedi rhagori mewn ystod eang o weithgareddau, gan gynrychioli Cambria mewn boccia (bowls), pêl-droed, golff a phêl-fasged.

Mae wedi cystadlu mewn cystadlaethau pêl-droed ledled Cymru ar gyfer tîm pêl-droed Brickfield Rangers All Stars ac mae wedi bod yn aelod o dîm pêl-droed Gemau Olympaidd Arbennig Ellesmere Port, Neston a Chaer ers 2012.

Yn fwyaf diweddar, fo wnaeth sgorio’r nifer uchaf o goliau ac ennill eleni gyda’r coleg yng nghynghrair pêl-droed traws-anabledd Gogledd Orllewin Lloegr Chwaraeon AoC, wrth ddod yn aelod allweddol o dîm marchogaeth Gemau Olympaidd Arbennig Gogledd Orllewin Lloegr gan gystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol dressage a cheffyleg.

Roedd Sally Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngholeg Cambria, yn canmol Jack am ei frwdfrydedd a’i ddawn ddi-baid.

“Rydyn ni’n falch iawn o Jack, dyma gyflawniad anhygoel ac mae’n ei haeddu’n llwyr,” dywedodd Sally. 

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ennill gwobrau rhif y gwlith ac mae bob amser yn gadael argraff oherwydd ei agwedd a’i allu – does dim yn sefyll yn ei ffordd.

“Mae’n newyddion gwych ac ar ran y coleg, hoffwn i ei longyfarch ar gael ei gydnabod gan AoC.”

Dywedodd llefarydd ar ran Chwaraeon AoC: “Nid oedd ein seremoni wobrwyo flynyddol yn gallu cael ei chynnal yn gorfforol eleni oherwydd Covid-19 felly fe wnaethom benderfynu cyhoeddi’r enillwyr ar y cyfryngau cymdeithasol yn lle hynny.

“Roedd yn gyfle gwych i arddangos a dathlu cyflawniadau a gwaith ysbrydoledig myfyrwyr a staff mewn chwaraeon colegau.”

I weld y rhestr lawn o enillwyr ac i gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Chwaraeon AoC, ewch i www.aocsport.co.uk 

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria ac i wneud cais am gyrsiau sy’n dechrau’n ddiweddarach yn y flwyddyn.

sdr
yn ôl