Mae Bryn Williams yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc hyfforddi am yrfa yn y sector – lle mae galw anferth am weithwyr medrus – yn ei fwyty Porth Eirias ym Mae Colwyn. 

Mewn partneriaeth â Choleg Cambria, bydd yn dewis myfyrwyr bob blwyddyn i gyfuno cymhwyster Lletygarwch ac Arlwyo gyda phrofiad ymarferol yn y bwyty, sydd yn yr wythnosau diwethaf wedi cadw ei ‘Bib Gourmand’ gan y Michelin Guide mawreddog, ac a enwyd yn Fwyty AA y Flwyddyn i Gymru.   

Callum Jones, o Benarlâg, yw’r dysgwr cyntaf i ymuno â’r Academi trwy Cambria ac mae’n mwynhau’r swydd newydd yn barod.

Un arall i elwa o wybodaeth ac arbenigedd Bryn yw Scott Cleverley, o Fae Colwyn, a oedd yn gweithio rhan amser ym Mhorth Eirias cyn iddo gael ei annog i gofrestru ar gwrs yng ngholeg Glannau Dyfrdwy a chyflawni cymhwyster Lefel 2. 

Fe wnaeth hynny, ac yna symudodd ymlaen i Lefel 3, yn ogystal â chael swydd llawn amser yn y bwyty. 

Mae Bryn, o Ddinbych, wrth ei fodd gyda chynnydd ac yn dweud bod ei weledigaeth o helpu i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o gogyddion a staff lletygarwch yn dod yn realiti.

“Dwi bob amser wedi dweud, alla’ i ddysgu unrhyw un sut i goginio ond fedra’ i ddim dysgu agwedd dda ac angerdd tuag at y diwydiant, ac mae gan Scott ddigonedd o hynny,” meddai.

“Dechreuodd weithio yma fel dirprwy gogydd a dangosodd yr holl allu a’r awydd sydd ei angen i fynd ymhellach, felly dwi mor falch ei fod wedi cyflawni’r cymhwyster yn Cambria – oherwydd mae hynny’n bwysig iawn – a bellach mae’n aelod parhaol o’r tîm.”

Ychwanegodd Bryn: “Gall y gegin fod yn amgylchedd gweithio dwys, yn enwedig wrth ei gydbwyso ag addysg, ond mae Scott wedi ymdopi’n wych.  

“Mae’n dechrau gyda’r Academi ond mae ganddo’r byd i gyd o’i blaen. Nid am 12 mis yn unig rydyn ni yma ac yna’n ffarwelio â’r myfyrwyr, byddwn ni yma iddyn nhw bob amser a hoffen ni iddyn nhw ddod yn rhan o etifeddiaeth a grŵp o gyn-fyfyrwyr a fydd yn cynorthwyo ei gilydd am flynyddoedd i ddod.”  

Yr hynaf o bump o frodyr, mae Scott yn gyn-ddisgybl Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn.

Yn ogystal â’i rieni, mae’n dweud mai ei frodyr yw ei gefnogwyr mwyaf o ran ei yrfa coginio, a’i feirniaid bwyd mwyaf! 

“Dwi’n ffodus o gael cymaint o gymorth anhygoel, ac am fy nheulu sy’n fy nghefnogi’r holl ffordd,” meddai Scott.

“Dwi wedi hoffi coginio a phobi gartref erioed ac wedi bod wrth fy modd yn gweithio ym Mhorth Eirias, ond mae’r Academi wedi mynd â hynny i lefel arall ac wedi fy ngwneud i’n hyd yn oed yn fwy sicr am fy nyfodol.

“Hoffwn ddiolch i Bryn a Choleg Cambria oherwydd mae’n gyfle anhygoel, un rydw i’n mwynhau’n fawr.”

Daeth Bryn yn enwog yn 2006, pan gystadlodd a churo cogyddion gorau’r wlad i goginio’r cwrs pysgod ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frenhines yn 80, ar raglen boblogaidd y BBC, Great British Menu.

Ar ôl hyfforddi gyda rhai o gogyddion gorau’r byd – gan gynnwys Marco Pierre White a Michel Roux – mae’n deall gwerth mentora a phrofiad ac mae’n credu y bydd cymryd rhan mewn gweithlu cadarnhaol sydd wedi ennill gwobrau, ac sydd wedi cyflawni cymaint mewn amser byr, yn rhoi sylfeini cadarn i Scott lansio ei yrfa.  

“Mae ennill Bwyty AA y Flwyddyn i Gymru yn ein pedwaredd flwyddyn yn unig, ac i gadw’r Bib Gourmand, yn anhygoel” meddai Bryn.

“Dyna’r meincnod i bawb yma rŵan, cynnal y safon honno yw’r her anoddaf.

“Mae Scott yn rhan o’r llwyddiant hwnnw ac yn ei haeddu. Rhaid iddo osod y safon rŵan, fo ydy’r un y bydd aelodau’r Academi yn troi ato. 

“Dwi mor falch ohono, fe wnaeth goresgyn pob rhwystr, bachu ar bob cyfle’n frwdfrydig ac mae’n fodel rôl i bobl ifanc ymhob man.” 

Ychwanegodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria:  “Mae gweld cynnydd Scott yn wych. Fo fydd y person cyntaf bob amser i ddod trwy’r Academi a gobeithio bydd yn helpu sawl dysgwr arall ar hyd y ffordd.  

“Mae’r cyfle hwn wedi rhoi’r sylfeini iddo gael gyrfa lwyddiannus iawn yn y diwydiant.”

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth rhwng Bryn Williams a Choleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/bryn-williams-academy

yn ôl