Yn gyn-fyfyriwr Ceffyleg ar safle’r coleg yn Llaneurgain, teithiodd y ferch 21 oed i Seland Newydd yn 2019 am leoliad chwe mis mewn buarth neidio ceffylau. 

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae Maddie wedi gwneud popeth o yrru tryciau dympio mewn melin ddur i reoli tafarn.

Fodd bynnag, bydd ei bryd bob amser ar weithio gyda cheffylau ac yn ystod ei chyfnod yn Awstralasia bu’n helpu i hyfforddi’r anifeiliaid a gweithio mewn siopau taclau ceffyl, gan ddatgelu bod ei hamser yn Cambria wedi rhoi’r hyder iddi fynd ymlaen a chael gyrfa yn y sector.

Am y tro, mae’n cymryd bywyd fel mae’n dod ac yn gwneud ei marc yr ochr arall i’r byd.

“Fe wnes i’r gwaith gwastrodi am ychydig fisoedd cyn mynd i weithio mewn siop taclau ceffylau, ac roeddwn i wrth fy modd efo’r ddwy swydd,” meddai Maddie. 

“Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe wnes i brynu ceffyl – Appaloosa a brid Gisborne – croesfrid rhyfedd oedd yn wyllt ar y traethau lleol yn y rhanbarth hwnnw nes ei fod yn bedair oed.

“Roedd hwn yn brosiect enfawr i mi ond dyma’r ceffyl gorau i mi gael y pleser o weithio gydag o erioed – mae hyfforddi ceffyl o’r lefel yna yn bendant yn rhywbeth yr hoffwn wneud mwy ohono yn y dyfodol.”

Ar ôl gadael y siop taclau ceffylau, aeth Maddie – cyn-ddisgybl yn Ysgol Ramadeg West Kirby – yn rheolwr tafarn tra’n cystadlu mewn sioeau gydag Apples.

Gan symud yn ddiweddarach i bentref Patumahoe yn Auckland, mae’n dweud bod cariad y wlad at geffylau yn amlwg ym mhobman.

“Mae gan bawb bron sy’n byw mewn ardaloedd lled-wledig yn Seland Newydd ryw gysylltiad â cheffylau,” meddai Maddie.

“Mae rasio yn ddiwydiant enfawr yma, gyda cheffylau pedigri a cheffylau brid safonol yn cael eu hedfan draw i Awstralia i gystadlu.

“Rydw i wedi gweithio gyda cheffylau pedigri gwerth miliynau o ddoleri ac mae gen i ffrindiau sy’n eu rasio am eu bywoliaeth. Mae’n lle anhygoel i ddysgu a phrofi’r hyn sydd gan y byd yma i’w gynnig.”

Ychwanegodd: “Mae wedi bod yn antur wyllt ac mi faswn i’n annog unrhyw un i deithio pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny ar ôl y pandemig. Dim ond am chwe mis yr oeddwn i fod yma, ond rydw i wedi bod yma ers dros ddwy flynedd bellach. 

“Mi wnes i adael Cymru yn ferch 18 oed oedd erioed wedi treulio mwy nag wythnos ar y tro oddi wrth fy rhieni, ac erbyn hyn rydw i’n berson 21 oed annibynnol gyda ffrindiau o bob cwr o’r byd a llawer o straeon i’w hadrodd – mae wedi bod yn daith ryfeddol, gyda chymaint mwy i ddod.”

Cafodd Maddie ei llongyfarch ar ei llwyddiant gan Natalie Cliffe, Arweinydd Cwricwlwm ar gyfer Astudiaethau Technegol a Darlithydd Ceffyleg yn Llaneurgain.

“Roedd Maddie bob amser yn fyfyriwr gweithgar a hwyliog a drwythodd ei hun yn llwyr ym mywyd y coleg,” meddai Natalie. 

“Mae’r cymhwyster Ceffyleg yma yn Nghambria yn darparu pobl o bob oed gyda’r wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer ystod o lwybrau gyrfa ond yn bwysicaf oll mae’n meithrin hyder a gwydnwch, gan eu galluogi i fynd ymlaen i addysg uwch neu i fyd gwaith. 

“Mae Maddie yn enghraifft o hynny; fe welodd hi gyfle ac roedd yn ddigon dewr i ddilyn ei breuddwyd – rydw i mor falch ohoni.”

yn ôl