Yn Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr Coleg Cambria, coronwyd Lynn Bateman yn Ddysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2017 – Cymraeg i Oedolion.

Dechreuodd Lynn o Rosllannerchrugog ddysgu Cymraeg pan fynychodd y cynllun sabothol yng Ngholeg Cambria ddwy flynedd yn ôl. Yn llawn brwdfrydedd, penderfynodd Lynn fynychu gwersi wythnosol. Yn ogystal â’r dosbarthiadau, mae Lynn hefyd yn mwynhau darllen a mynd ar y we i wella ei Chymraeg.

Roedd Lynn yn arfer gweithio mewn ysgol fel cymhorthydd, felly dim ond geiriau syml megis ci, bwrdd, cadair, bachgen a’r lliwiau roedd hi’n ei wybod cyn dechrau’r gwersi Dysgu Cymraeg.

Derbyniodd Lynn y wobr gan y gwestai arbennig, Jason Mohammed yn y seremoni wobrwyo fawreddog. Dywedodd Lynn:

“Mae hi wedi bod yn hyfryd dysgu Cymraeg; mae wedi newid fy mywyd. Mae’r tiwtor yn fendigedig ac rydw i’n mwynhau mynd i’r gwersi. Rydw i’n hoffi ymweld â llefydd yng Nghymru sy’n rhoi’r cyfle i mi ymarfer, ymarfer, ymarfer!”

O ganlyniad i ddysgu Cymraeg, mae Lynn wedi derbyn swydd Cymhorthydd Dosbarth Meithrin mewn ysgol Gymraeg lleol, Ysgol I.D. Hooson yn Rhosllannerchrugog.

Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth â Popeth Cymraeg, yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Sir Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.learnwelsh.cymru

yn ôl