Yn ddiweddar, penododd Westbridge Furniture bump prentis newydd i’w rhaglen Prentisiaeth Clustogwaith Dodrefn, ar ôl sefydlu partneriaeth lwyddiannus gyda rhaglen Hyfforddeiaeth yng Ngholeg Cambria.

Roedd pob ymgeisydd llwyddiannus, sy’n 16-18 oed ac yn byw yng Nghymru, wedi cymryd rhan yn Academi Westbridge yn ddiweddar, trwy’r rhaglen Hyfforddeiaeth yng Ngholeg Cambria. Roedd yr academi yn cynnwys 4 wythnos o weithio ar sgiliau cyflogadwyedd yng Ngholeg Cambria, a 4 wythnos o leoliad gwaith yn Westbridge Furniture ar Ystȃd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd Vicky Barwis, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ȃ Chyflogwyr a Dysgu yn y Gwaith:

“Dyma enghraifft rhagorol o fusnes lleol yn cyd-weithio ȃ’r coleg i ychwanegu at eu gweithlu. Wrth weithio ag Westbridge a grŵp hyfforddi North Lancs, rydyn ni wedi dechrau cynllun arloesol newydd i feithrin sgiliau crefft y clustogwaith yng Ngogledd Cymru.”

Dywedodd Nick Arundell, Rheolwr AD yn Westbridge Furniture Design:

“Rydyn ni’n falch o weithio gyda Choleg Cambria a grŵp hyfforddi North Lancs, wrth i ni helpu gosod a chynnal ein rhaglen brentisiaeth cyntaf erioed. Trwy raglen Hyfforddeiaeth ddechreuol, a oedd wedi’i dylunio a theilwra gan Goleg Cambria i gwrdd ȃ’n anghenion busnes penodol ni. Rydyn ni wedi gwirioni ein bod wedi dod o hyd i bump arloeswr brwdfrydig ifanc.”

“Mewn dwy flynedd, bydd y prentisiaid yn glustogwyr cymwys ar ôl meithrin sgiliau a chymhwyster gydol oes, a’r gobaith yw y byddant yn dilyn gyrfa hir a llwyddiannus. Yn dilyn  llwyddiant cynnar y Rhaglen Hyfforddeiaeth, rydyn ni wedi penderfynu dechrau ein cwrs nesaf ym mis Ionawr 2018 er mwyn penodi 6 prentis clustogwaith ychwanegol.”

Oherwydd llwyddiant y rhaglen hyd yn hyn, rydyn ni’n lansio’r academi nesaf ar 8 Ionawr 2018, lle bydd 6 prentisiaeth ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ȃ traineeships@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267472.

yn ôl