Roedd aelodau o adran Adeiladu Coleg Cambria wrth eu boddau ar ôl cael boeleri ac offer eraill gan Baxi Heating.

Mae Baxi Heating wedi bod yn gweithgynhyrchu ym Mhrydain ers 1866, ac yn falch iawn o hynny. Maen nhw’n rhan o BDR Thermea Group sy’n wneuthurwyr a dosbarthwyr blaenllaw byd-eang am ddatrysiadau a gwasanaethau hinsawdd clyfar a dŵr poeth glanweithiol cynaliadwy.

Bydd yr offer, a roddwyd gan ganolfan hyfforddiant Baxi yn Warrington, yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael eu hyfforddi gyda’r boeleri a’r cit cysylltiedig diweddaraf.

Dywedodd Ian Hogg, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Adeiladu Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y rhodd garedig hon o foeleri ac offer gan Baxi. Mae Baxi wedi ein cefnogi ni trwy roi offer i ni yn y gorffennol. Rydw i’n gwybod bod ein myfyrwyr a’n staff wedi cael budd mawr ohonynt, a bydd yr offer newydd hyn yn cael eu defnyddio’n effeithiol.

“Mae’r diolch yn fawr i Rob Evans, Swyddog Hyfforddi yn Baxi Heating, sy’n un o gyn-fyfyrwyr Coleg Cambria. Mae wedi meithrin perthnasau da iawn gydag ein staff, ac mae’n gwybod bod cyfrannu boeleri a systemau cyfoes yn ychwanegu at ein hyfforddiant ardderchog yma i fyfyrwyr Coleg Cambria.”

Dywedodd Robert Evans:

“Mae’n bleser darparu offer a hyfforddiant modern i Goleg Cambria, er mwyn sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o beirianwyr nwy yn barod i gwrdd ag anghenion y diwydiant sy’n newid yn gyson. Yma yn Baxi, rydyn ni’n ymdrechu i gwrdd â’r galw. Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda’r staff a’r myfyrwyr yn y coleg. Mae’r coleg yn fodern, yn arloesol ac mae yno lawer o fyfyrwyr talentog.”

yn ôl