Oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw un o’r pynciau a ganlyn:

MG_766
llysfasi facilities (2)
Agri
SK49910
Amaethyddiaeth
○ Technoleg Amaethyddiaeth
○ Gofal Anifeiliaid
○ Coedwigaeth a Rheoli Cadwraeth
Gallech chi fod yn astudio ar ein fferm fasnachol 970 erw y mis Medi hwn!
Mae ein fferm yn gartref i nifer o’n myfyrwyr cyrsiau’r tir. Mae gan y fferm 3 prif fenter – cig eidion, defaid a llaeth, sy’n cynnwys ein huned laeth £1 filiwn.
Mae myfyrwyr o bob rhan o Brydain yn dod i astudio gyda ni ac mae nifer ohonynt yn aros yn ein llety preswyl. Rydym yn cynnig llety gyda phrydau bwyd a gwasanaeth wardeiniaid ac mae’r rhan fwyaf o’n hystafelloedd yn en-suite.

Mae ein cyfleusterau’n cynnig:

○ Fferm fasnachol 970 erw

○ Fflyd helaeth o gerbydau, tractorau, peiriannau ac offer trin caeau

○ Canolfan Addysgu Amaeth a adeiladwyd i’r pwrpas gyda chyfleusterau labordai

○ Gweithdai peirianneg wedi’u hadnewyddu

○ Canolfan Gofal Anifeiliaid llawn offer gydag amrywiaeth eang o rywogaethau

○ Llety preswyl gyda phrydau bwyd

Dewch draw i Goleg Cambria Llysfasi, ddydd Sadwrn 10 Mehefin 10am – 12pm.
Cliciwch yma i gadw lle i chi eich hun
Darllen rhagor