• Kubota

Kubota

Am Kubota

Mae Cynllun Prentisiaeth Kubota yn bartneriaeth rhwng Kubota a Choleg Cambria Llysfasi. Mae’r cynnwys hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y diwydiant ac mae wedi ei lunio i alluogi peirianwyr amaethyddol ifanc i symud ymlaen i swyddi mewn delwriaethau Kubota ledled y Deyrnas Unedig.Service_Profi Check8_1

Beth yw’r prif fuddion?


  • Cynhelir gan hyfforddwyr a darlithwyr sydd wedi cael eu hyfforddi gan Kubota

  • Byddwn yn monitro eich cynnydd yn y gwaith ac yn y coleg i ategu a mynd y tu hwnt i’r holl safonau cenedlaethol gofynnol

  • Byddwch yn cyflwyno sgiliau meddal ychwanegol i brentisiaid i’w cynorthwyo yn y gweithle

  • Rydym yn gweithio gydag ystod o gyrff y diwydiant a chyrff dyfarnu er mwyn sicrhau fod y cynnwys yn berthnasol i’r diwydiant

  • Mae Kubota yn cyflwyno hyfforddiant technegol gweithgynhyrchu

  • Defnyddir y peiriannau mwyaf modern, i sicrhau fod prentisiaid yn gweithio ar y dechnoleg ddiweddaraf

Diploma Technegol Estynedig Uwch Kubota Lefel 3 mewn Peirianneg Tir Gwnewch gais rwan

Camau Nesaf

Yn ystod eich prentisiaeth, byddwch yn gymwys am aelodaeth LTA1. Ar ôl cwblhau’r brentisiaeth Lefel 3, a rhyw faint o hyfforddiant ychwanegol gan Kubota, byddwch yn gallu symud ymlaen trwy’r lefelau i ennill achrediad Technegydd Meistr LTA4 yn y pen draw.

Mae Cynllun Prentisiaeth Kubota yn bartneriaeth rhwng Kubota a Choleg Cambria Llysfasi. Mae’r cynnwys hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y diwydiant ac mae wedi ei lunio i alluogi peirianwyr amaethyddol ifanc i symud ymlaen i swyddi mewn delwriaethau Kubota ledled y Deyrnas Unedig.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Trafodwch gyda’ch gwerthwr Kubota lleol neu cysylltwch gydag un o’r tîm isod i gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ar gyfer y Cynllun Prentisiaethau Kubota. Gwnewch gais rwan

Pam ddylwn i wneud cais?

Mae prentisiaeth Kubota yn gyfle i fod yn rhan o ddyfodol peirianneg amaethyddol ac “ennill cyflog wrth i chi ddysgu”.

Wrth gwblhau prentisiaeth Kubota yn llwyddiannus, byddwch yn ennill cymhwyster a gymeradwyir gan y diwydiant yn ogystal â dysgu sgiliau ymarferol gwych trwy gynllun sydd â chefnogaeth gweithgynhyrchydd, ac ennill cyflog.

Mae Grwˆp Kubota yn gwmni gweithgynhyrchu byd-eang, sy’n arbenigo mewn amaethyddiaeth, dwˆ r a chynnyrch amgylchedd byw.

Gan gyflogi dros 35,000 o bobl, mae gan Kubota rwydwaith fyd-eang mewn dros 110 o wledydd.


Gweld Oriel Cliciwch yma

Cysylltwch  Ni

Simon Parker
Darlithydd Peirianneg Amaethyddol
Coleg Cambria Llysfasi
E-bost: simon.parker@cambria.ac.uk
Rhif Ffôn: 01978 267953


Mike Bywater
Rheolwr Hyfforddiant Grwˆp Kubota (U.K.)
E-bost: michael.bywater@kubota.com
Rhif Ffôn Symudol: +44 (0)7531-093781
Swyddfa: +44 (0)1844-268218