• AGCO

agco

Am AGCO

Mae Cynllun Prentisiaeth AGCO yn bartneriaeth rhwng arweinwyr y diwydiant, AGCO ac arbenigwyr addysg peirianneg amaethyddol, Coleg Cambria Llysfasi. Mae’r hyfforddiant, a gymeradwyir gan y diwydiant, wedi’i lunio i alluogi peirianwyr amaethyddol ifanc i symud ymlaen i swyddi mewn delwriaethau AGCO ledled Prydain. I wneud cais ar gyfer y cynllun prentisiaeth AGCO a chofrestru, gweler y wybodaeth isod.


Agco-2

Beth yw’r prif fuddion?

  • Cael ei gynnal gan hyfforddwyr a darlithwyr sydd wedi’u hyfforddi gan AGCO

  • Monitro eich cynnydd yn y gwaith ac yn y coleg er mwyn cynnal a rhagori ar yr holl safonau cenedlaethol gofynnol

  • Rhoi sgiliau meddal ychwanegol i brentisiaid i’w cynorthwyo yn y gwaith

  • Mae’r coleg yn cydweithio ag ystod o gyrff dyfarnu a diwydiant er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol i’r diwydiant

  • Cynnwys Hyfforddiant Technegol Gwneuthurwr yn academi hyfforddi AGCO

  • Ystod eang o beiriannau yn cael eu defnyddio er mwyn sicrhau bod y prentisiaid yn gweithio ar y dechnoleg ddiweddaraf lle bo hynny’n briodol

Gwnewch gais ar gyfer y Diploma Estynedig Technegol Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg y Tir Gwnewch gais rŵan

Camau Nesaf

Yn ystod eich prentisiaeth, byddwch yn gymwys i gofrestru gyda LTA.

Wedi cwblhau cam cyntaf cynllun cwricwlaidd LTA, gan gynnwys y brentisiaeth, gallwch ofyn i statws canolradd LTA.

Sut mae gwneud cais?

Siaradwch â’ch masnachwr AGCO lleol neu cysylltwch ag un o’r timau isod i gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar Gynllun Prentisiaeth AGCO. Dod o hyd i fasnachwr

Pam ddylwn i wneud cais?

Mae Prentisiaeth AGCO yn gyfle i “ennill wrth i chi ddysgu”.

Trwy gwblhau prentisiaeth AGCO yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni cymhwyster a gymeradwyir gan y diwydiant, ochr yn ochr â meithrin sgiliau ymarferol ardderchog trwy gynllun y mae gwneuthurwr yn ei gymeradwyo ac ennill cyflog.

Mae cynlluniau prentisiaethau AGCO wedi cynorthwyo nifer aruthrol o bobl ifanc i ymuno â’r sector peirianneg y tir yn y DU.

Gallech chi ymuno â’r cyflawnwyr!


Gweld Oriel Cliciwch yma

​Cysylltwch  Ni

Gareth Williams
Agricultural Engineering Lecturer
Coleg Cambria Llysfasi
Ruthin Road, Ruthin, Denbighshire LL15 2LB
E-bost: agco.training@cambria.ac.uk
Rhif ffôn: 01978 267912

Tony Linfield
Training Development Manager
AGCO Ltd
E-bost: Course.Bookings@agcocorp.com
Rhif ffôn: 02476 851294
Mobile: 07720 412078