Chat with us, powered by LiveChat
  • Cyflogwyr

AGCO

Mae Cynllun Prentisiaeth AGCO yn bartneriaeth rhwng arweinwyr y diwydiant, AGCO ac arbenigwyr addysg peirianneg amaethyddol, Coleg Cambria Llysfasi.

Darganfod Rhagor

Coedwigaeth Tilhill

Mae 2 gam pendant i’r Diploma Tilhill, gan ddechrau ar lefel 3 ac yna symud ymlaen at lefel 5.

Darganfod Rhagor

Kubota

Mae Cynllun Prentisiaeth Kubota yn bartneriaeth rhwng Kubota a Choleg Cambria Llysfasi.

Darganfod Rhagor


Prentisiaethau Darganfod Rhagor