AGCO

Mae Cynllun Prentisiaeth AGCO yn bartneriaeth rhwng arweinwyr y diwydiant, AGCO ac arbenigwyr addysg peirianneg amaethyddol, Coleg Cambria Llysfasi. Darganfod Rhagor

Coedwigaeth Tilhill

Mae 2 gam pendant i’r Diploma Tilhill, gan ddechrau ar lefel 3 ac yna symud ymlaen at lefel 5.

Darganfod Rhagor

Kubota

Mae Cynllun Prentisiaeth Kubota yn bartneriaeth rhwng Kubota a Choleg Cambria Llysfasi.

Darganfod Rhagor

RABDF

Trefnwyd y rhaglen hyfforddi busnes ar gyfer rhai sy’n dymuno bod yn gynhyrchwyr llaeth gan Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Godro Prydain mewn cydweithrediad â The Andersons Centre, AHDB Dairy a’r NFU.

find out more

PreciseAg

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.>/p> Darganfod Rhagor

LEAF Education

LEAF Education Partnership-National Schools Competition Aim is to engage and inspire our future generation, highlighting career opportunities and further/higher education courses available to them. Darganfod Rhagor

Prentisiaethau Darganfod Rhagor

Canaw Ymadawyr Ysgol

Edrychwch ar yr holl gyrsiau Llawn/Rhan-amser sydd gennym ar gael!
Darganfod Rhagor