Addysg Bellach

Rydym yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau galwedigaethol yn Llysfasi.
Darganfod Rhagor

Addysg Uwch

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau gradd diwydiannau’r tir yn Llysfasi.
Darganfod Rhagor

Cyrsiau Byr

Rydym yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau byr diwydiannau’r tir yn Llysfasi.

Darganfod Rhagor

Rydym yn cynnal Digwyddiadau Agored yn rheolaidd yn Llysfasi Darganfod RhagorDysgu Seiliedig ar Waith a Phrentisiaethau

Mae gan ein llety yn Llysfasi ystafelloedd eang safon uchel sydd yn darparu ar gyfer myfyrwyr amser llawn gwrywaidd a benywaidd ar y prif safle, gyda Wifi am ddim drwy’r adeilad.
Darganfod Rhagor

Cyflogwyr a Phartneriaethau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang blaenllaw i sicrhau bod ein hyfforddiant yn diwallu anghenion diwydiant modern.
Darganfod Rhagor

Llety

Mae gan ein llety yn Llysfasi ystafelloedd eang safon uchel sydd yn darparu ar gyfer myfyrwyr amser llawn gwrywaidd a benywaidd ar y prif safle, gyda Wifi am ddim drwy’r adeilad.
Darganfod Rhagor

Partneriaid

Mae ein partneriaethau gyda chwmnïau a busnesau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang blaenllaw yn sicrhau bod ein hyfforddiant a’n hadnoddau yn neilltuol, a’u bod yn bodloni anghenion y diwydiant modern. Golyga hyn ein bod yn gallu cynnig llwybrau gyrfaoedd ardderchog.

Canaw Ymadawyr Ysgol

Edrychwch ar yr holl gyrsiau Llawn/Rhan-amser sydd gennym ar gael!
Darganfod Rhagor
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor