Bydd Coleg Cambria Llysfasi yn agor ei ddrysau i ddarpar fyfyrwyr ddydd Sadwrn 10 Mehefin yn ogystal â chynnal ei gystadleuaeth cneifio flynyddol.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi’r cyfle cyffrous i weld cyfleusterau anhygoel ar y safle yn ogystal â siarad gyda thiwtoriaid am y cyrsiau sydd ar gael gan gynnwys Amaethyddiaeth, Technolegau Amaethyddiaeth, Gofal Anifeiliaid, a Choedwigaeth a Rheoli Cadwraeth.

Bydd myfyrwyr presennol Coleg Cambria Llysfasi hefyd ar gael i ddangos y safle i ymwelwyr a chynnig mewnwelediad defnyddiol i fywyd y coleg.

Cynhelir y diwrnod agored ddydd Sadwrn 10 Mehefin rhwng 10am a 12pm, a gall ymwelwyr gyn-gofrestru ar www.cambria.ac.uk/llysfasiopenday/

Yn ystod y Diwrnod Agored bydd cyfle i ymweld â Chneifio Llysfasi, y gystadleuaeth gymhwyso ar gyfer pencampwriaeth agored Cymru a fydd yn dechrau am 9am. Yn ystod y dydd, gellir gweld cystadleuwyr o gategorïau Iau, Canolradd, Hŷn, Cneifio â Gwellau ac Agored yn cystadlu, a gwobr ariannol ar gael i bob categori.

Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd gyda mynediad am ddim i wylwyr; bydd bar a bwyd ar gael ar y safle.

Dywedodd Dafydd Jones, darlithydd Amaethyddiaeth Coleg Cambria Llysfasi a drefnodd y digwyddiad:

“Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi at Gneifio Llysfasi. Mae gennym lawer yn cystadlu, a byddwn yn edrych ymlaen at y digwyddiad sydd yn argoeli i fod yn ddiwrnod gwerth chweil i bawb.”

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am Gneifio Llysfasi, ffoniwch 01978 267914 neu e-bostiwch  dafydd.jones@cambria.ac.uk.

yn ôl