Yn ddiweddar, cafodd dysgwyr o Goleg Cambria Llysfasi’r cyfle i ymweld ag Ynni Coed Cymru yn Ffarm Garthmyn Isaf yn Nyffryn Conwy.

Mae Ynni Coed Cymru yn cynhyrchu a chyflenwi sglodion pren ledled Gogledd Cymru, ac ardaloedd Amwythig a Sir Gaer.    Maent yn darparu’r sglodion pren G30 20 a sglodion pren G50 20 o’r safon uchaf ar gyfer boeleri biomas a systemau gwres a phŵer cyfunol. Mae’r sglodion pren hefyd yn cael eu defnyddio i gynhyrchu nwyon ar gyfer peiriannau V8 i gynhyrchu trydan sydd wedyn yn cael ei werthu i’r grid cenedlaethol, ac mae’r dŵr poeth a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio i sychu sglodion pren.

Dywedodd Glyn Evans, Darlithydd Coleg Cambria Llysfasi a drefnodd y daith:

“Dyma gyfle ardderchog i’n dysgwyr ddysgu am fusnesau cefn gwlad y tu allan i’r ystafell ddosbarth.”

Dywedodd Huw Owen, o Ynni Coed Cymru:

“Roedden ni’n falch o weld myfyrwyr yn ymweld â ni ar y fferm.  Rydyn ni’n credu bod amrywiaeth mewn fferm cefn gwlad ac roedden ni’n falch o gael y cyfle i ddangos hyn, trwy ein busnes sglodion pren, cyflenwad egni a chynlluniau coetiroedd.  Roedd gweld y myfyrwyr yn cymryd diddordeb yn gwneud yr ymweliad yn un gwerth chweil iddyn nhw ac i ninnau.   Bydden ni’n croesawu’r coleg

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener