Yn ddiweddar, cynhaliwyd gweithdy Heiniger yng Ngholeg Cambria Llysfasi.  Roedd y digwyddiad wedi denu nifer o fyfyrwyr a phobl eraill, ac fe’i trefnwyd gan grŵp Allfex UK.

Yn ystod y digwyddiad, cafodd y gwylwyr weld arddangosiadau byw gan Rhys Jones o Faestruan, Corwen.  Cyflwynwyd y gweithdy gan Selwyn Williams, Rheolwr Ymchwil a Datblygu Heiniger.

Yn dilyn y digwyddiad hwn, bydd Coleg Cambria Llysfasi yn cynnal ei gystadleuaeth gneifio flynyddol, Cneifio Llysfasi, a digwyddiad agored ddydd Sadwrn 9 Mehefin.

Bydd y Digwyddiad Agored yn cynnig cyfle cyffrous i ddarpar fyfyrwyr weld y cyfleusterau rhagorol y safle, yn ogystal â chael sgwrs â thiwtoriaid am y cyrsiau sydd ar gael, gan gynnwys Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal Anifeiliaid a Rheoli Coedwigaeth a Chadwraeth.

Bydd myfyrwyr presennol Coleg Cambria Llysfasi hefyd ar gael i ddangos y safle i ymwelwyr, yn ogystal â chynnig cipolwg defnyddiol ar fywyd y coleg

Bydd Cneifio Llysfasi, sy’n un o gystadlaethau rhagbrofol pencampwriaeth agored Cymru, yn dechrau am 8am.  Yn ystod y dydd, cynhelir cystadlaethau ar gyfer y categorïau Iau, Canolradd, Hŷn, Cneifio â Gwellau ac Agored, a bydd gwobr ariannol ar gael ymhob categori.  Bydd digwyddiad newydd a chyffrous yn cael ei gynnal eleni, sef cystadleuaeth lapio gwlân.

Mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd gyda mynediad am ddim i wylwyr.  Bydd bar a bwyd ar gael ar y safle.

Dywedodd Dafydd Jones, darlithydd Amaethyddiaeth Coleg Cambria Llysfasi, a drefnodd y digwyddiad:

“Mae hi wedi bod yn wych cael gweithio gyda Selwyn a’r tîm i gynnal y Gweithdy Heiniger.   Rydyn ni rŵan yn brysur yn paratoi at gystadlaethau Cneifio Llysfasi. Mae gennym ni lawer yn cystadlu, ac mi fyddwn ni’n edrych ymlaen at y digwyddiad sy’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwerth chweil i bawb.”

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am gystadlaethau Cneifio Llysfasi; ffoniwch 01978 267914, anfonwch e-bost at dafydd.jones@cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk.

Young farmers shearing sheep for wool in barn
yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener