• Llwyddiant i Goleg Cambria mewn digwyddiad chwaraeon cenedlaethol

Cystadlodd pedwar tîm o Cambria ym Mhencampwriaethau Chwaraeon Cenedlaethol Colegau Cymru yng Nghaerdydd.

Y sêr oedd y garfan bêl-rwyd, aeth gam ymhellach nag y llynedd i ennill y rownd derfynol a dod yn bencampwyr.

Fe wnaeth tîm Pêl-droed Derwyddon Cambria berfformio’n dda hefyd, ond nid oeddent wedi gallu cyrraedd y rownd gogynderfynol yn eu hadran, gyda thîm pêl-droed Nomads Cambria yn cyrraedd yr wyth olaf.

Fe wnaeth y tîm pêl-droed merched hefyd wneud argraff fawr ar y diwrnod gyda chyfres o gemau trawiadol hyd at y rownd gynderfynol.

Roedd Cyfarwyddwr Cwricwlwm Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus, Sally Jones – sydd ei hun wedi cynrychioli Cymru wrth chwarae pêl-rwyd – yn falch iawn dros y myfyrwyr i gyd a’r Darlithydd Chwaraeon Danielle Coxey, wnaeth helpu arwain y tîm i lwyddo.

Dywedodd Sally “Mae Coleg Cambria yn falch iawn o bawb wnaeth gymryd rhan.

“Roedd y safon yn uchel iawn, ac felly roedd ein cynnydd yn destament i ansawdd ein rhaglen Elît Cambria a’r myfyrwyr eu hunain, sydd i gyd yn frwdfrydig ac yn angerddol am eu camp.”

Dywedodd hefyd: “Rydw i wrth fy modd dros y tîm pêl-rwyd yn dilyn siom y llynedd yn y rownd derfynol.

“Mae dod yn ôl ac ennill y twrnamaint yn deimlad gwych. Doedd dim peryg y byddwn ni’n gadael i’n hunain gael ein siomi eto, ac mae ymrwymiad y tîm wedi cael ei wobrwyo – nhw rŵan yw pencampwyr Cymru, ac rydw i’n falch iawn ohonyn nhw.”

Bydd y merched yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Prydain Cymdeithas y Colegau yn Nottingham y flwyddyn nesaf, yn erbyn gwledydd eraill y Deyrnas Unedig. 

Mae disgwyl i lawer o’r grŵp gael eu galw i gymryd rhan mewn treialon ar gyfer carfan Colegau Cymru, sy’n cael ei hyfforddi gan Sally.

Yn y cyfamser, mae’r myfyriwr Savannah Palin wedi cael ei dewis ar gyfer carfan Pêl-droed Merched Colegau Cymru, dan hyfforddiant Darlithydd Chwaraeon Cambria Sean Regan, a chafodd 10 o chwaraewyr eu dewis ar gyfer tîm Dynion Colegau Cymru.

“Mae ein llwyddiant diweddar mewn chwaraeon wedi bod yn anhygoel o ystyried fod ein timau dim ond wedi’u sefydlu rhyw flwyddyn neu ddwy yn ôl,” dywedodd Sally.

“Fel rhan o’n menter Cambria Heini, mae Elît Cambria yn ymdrechu am ragoriaeth mewn chwaraeon, ond ei nod hefyd yw gwella iechyd a lles ein myfyrwyr a’n cymunedau. Byddwn yn parhau i wneud hynny, ac yn diolch i bawb am eu cymorth.”

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen Chwaraeon Elît yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk/cambria-life/elite-sport neu anfonwch e-bost at sally.jones1@cambria.ac.uk

NODIADAU:

Chwaraeon Colegau Cymru (WCS) yw corff llywodraethu chwaraeon AB yng Nghymru. Mae colegau AB yng Nghymru mewn cystadlaethau WCS mewn 20 o chwaraeon, yn ogystal â myfyrwyr yn cynrychioli WCS ar lefel ryngwladol mewn chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, rygbi, hoci, criced a phêl-rwyd. 

Nid cystadlaethau yn unig mae WCS yn eu cynnal, ond maent hefyd yn hyrwyddo chwaraeon, gweithgareddau corfforol a gwirfoddoli yn y sector addysg bellach. Colegau Cymru, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, sy’n rheoli’r gweithgaredd hwn. Ewch i www.welshcollegessport.wales

yn ôl