Yn ddiweddar, bu dysgwyr talentog Colur Theatrig a’r Cyfryngau Coleg Cambria yn cefnogi cwmni theatr lleol yn Theatr Clwyd.

Roedd y dysgwyr yn coluro a thrin gwallt perfformwyr The Dee and Alyn Gilbert and Sullivan Society ar gyfer eu perfformiad o Kiss Me Kate.

Roedd y myfyrwyr yn defnyddio colur theatrig, effeithiau arbennig a cholur cyfryngau yn ogystal â thrin gwallt y perfformwyr. Roedd y cyfan wedi’i seilio ar thema 1940au, gyda gwefusau cochion a victory rolls.

Dywedodd Katy Ford a Scarlett Roberts, dwy o fyfyrwyr Colur Theatrig a’r Cyfryngau Coleg Cambria:

“Roedd yn brofiad gwych, ac roedden ni wedi dysgu pwysigrwydd ystyried goleuo gwahanol a phellter yr actorion oddi wrth y gynulleidfa wrth goluro’r perfformwyr. Roedden ni wedi gweithio’n dda fel tîm, gan gefnogi a rhoi cymorth i’n gilydd drwyddi draw.”

Dywedodd Gill Hindley, Darlithydd Colur Theatrig a’r Cyfryngau:

“Roedd hi’n gyfle bendigedig i’r dysgwyr weithio tu ôl i’r llwyfan yng nghynhyrchiad Kiss Me Kate. Roedd y lleoliad gwaith hwn yn bwysig gan fod y dysgwyr wedi gallu ennill profiad mewn amgylchedd gweithio go iawn, gydag actorion go iawn. Roedden nhw’n teimlo’r pwysau a’r gofynion sy’n dod law yn llaw â’r swydd.”

“Roedd yn ysbrydoliaeth gweld hyder a sgiliau’r dysgwyr yn tyfu trwy gydol yr wythnos. Roeddwn ni’n falch iawn o frwdfrydedd y tîm coluro, ac rydw i’n edrych ymlaen at ein prosiect nesaf.”

yn ôl