Yn ddiweddar, daeth Coleg Cambria yn aelod o Rwydwaith Academaidd Tourism Concern ac o ganlyniad, daeth Mark Watson, Cyfarwyddwr Gweithredol Tourism Concern i ymweld â’r coleg.

Mae Tourism Concern yn elusen sydd wedi’i chofrestru yn y DU, sy’n datgelu’r camdriniaethau hawliau dynol gwaethaf, ac yn ymgyrchu yn eu herbyn. Mae hefyd yn hyrwyddo twristiaeth sy’n rhoi budd i’r bobl leol mewn cyrchfannau twristiaeth.

Yn ystod yr ymweliad, cyflwynodd Mark Watson ddarlith i fyfyrwyr Teithio a Thwristiaeth am y gwaith mae Tourism Concern yn rhan ohono, a’r materion moesegol a dyngarol sy’n cwmpasu twristiaeth.

Dywedodd Suzanne Barnes, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes a Thwristiaeth:

“Yn ystod y cwrs, mae’r myfyrwyr yn cwblhau modiwl o’r enw ‘Twristiaeth Gyfrifol’, ac fel rhan o’r uned maent yn archwilio’r gwaith mae Tourism Concern yn ei gyflawni.

“Mae ein haelodaeth o’r Rhwydwaith Academaidd yn ein galluogi ni i gael gafael ar yr adroddiadau mae’r elusen wedi’u hysgrifennu, a darparu cyfleoedd i’n myfyrwyr weithio’n agosach gyda’r elusen.”

yn ôl