Roedd Canolfan Camu ar safle Iâl Coleg Cambria yn llawn o ddysgwyr a oedd eisiau gwella eu sgiliau Cymraeg yn ddiweddar.

Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth â Phopeth Cymraeg, yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych ar ran Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

Roedd y cwrs Pasg pedwar diwrnod wedi denu llawer o ddysgwyr ar wahanol lefelau o lefel Mynediad i lefel Uwch.   Roedd hefyd yn gyfle i’r myfyrwyr gyfarfod myfyrwyr eraill a dod i wybod am weithgareddau anffurfiol sydd ar gael yn lleol i ymarfer eu hiaith.

Roedd Angela Taylor o’r Wyddgrug ar y cwrs lefel Uwch; dywedodd:

“Mae dysgu Cymraeg yn her sy’n fy nghadw i’n sionc.  Dwi’n defnyddio fy Nghymraeg efo fy ffrindiau a phan dwi’n mynd i siopa, yn y dosbarth, a dwi’n anfon fy negeseuon e-bost yn Gymraeg. Dwi hefyd yn mwynhau darllen Cymraeg.

“Fy nghyngor i ddysgwyr eraill neu’r rheiny sy’n ystyried dysgu Cymraeg ydi ei fod o’n hwyl, yn dda i’r ymennydd ac yn gyfle gwych i gyfarfod pobl newydd. Dwi wrth fy modd.”

Dywedodd Natalie Williams, dysgwr Canolradd o Wrecsam sy’n gweithio mewn ysgol uwchradd leol:

“Fy nghyngor i unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sydd eisiau dysgu’r iaith yw ymarfer, ymarfer, ymarfer.  Dwi’n defnyddio fy Nghymraeg yn yr ysgol dwi’n gweithio ynddi.”

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau mewn nifer o leoliadau i ddechreuwyr pur ac i’r rheiny sydd eisiau gwella eu Cymraeg, a hynny’n wythnosol neu ar gwrs dydd neu gwrs preswyl.

Gellir dod o hyd i fanylion am gyrsiau Cymraeg  ar  dysgucymraeg.cymru, trwy ddilyn ein tudalen Facebook Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain, neu trwy ffonio 01978 267596.

 

yn ôl