Ydych chi’n ystyried dysgu neu wella eich Cymraeg?  Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth gyda Phopeth Cymraeg, yn darparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg.

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau mewn nifer o leoliadau o ddechreuwyr pur i’r rhai hynny sydd am wella eu Cymraeg, boed hynny’n wythnosol, ar gwrs diwrnod neu gwrs preswyl.

Mae gan bobl resymau gwahanol dros ddysgu Cymraeg, ac mae hefyd yn gyfle i gyfarfod pobl newydd a chymryd rhan yn y gweithgareddau anffurfiol sydd ar gael, gan gynnwys teithiau cerdded, boreau coffi, cwisiau, dawnsio salsa, nosweithiau ffilm, teithiau wedi’u trefnu a llawer rhagor.

Mae Cambria ymhlith un ar ddeg o ddarparwyr sy’n cyflwyno cyrsiau ledled Cymru ar ran y Ganolfan.  Dywedodd Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a’r Iaith Gymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Mae gan Goleg Cambria brofiad sylweddol yn y sector Cymraeg i Oedolion yn ogystal â dealltwriaeth fanwl o anghenion dysgwyr yn yr ardal.

“Bydd ystod o gyrsiau Cymraeg o ddechreuwyr pur i lefelau uwch yn dechrau o 18 Medi ymlaen, mewn lleoliadau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru.”

Mae manylion am y cyrsiau ar gael ar wefan y coleg www.cambria.ac.uk  neu learnwelsh.cymru neu drwy ffonio 01978 267596.

yn ôl