• Lauren yn Ennill Cystadleuaeth Farddoniaeth Caplaniaeth Coleg Cambria

Yn ddiweddar, enillodd Lauren Evans, sy’n fyfyrwraig yng Ngholeg Cambria, gystadleuaeth farddoni. Y thema oedd ‘Rhyddid’.

Roedd hi’n ddiwrnod Barddoniaeth Genedlaethol ym mis Medi, ac felly lansiodd tîm Caplaniaeth Coleg Cambria y gystadleuaeth farddoni gyntaf yn y coleg. Roedd y ceisiadau yn cael eu beirniadu gan feirdd cyhoeddedig sy’n gaplaniaid yng Ngholeg Cambria sef y Parchedig Manon Ceridwen James a’r Parchedig Peter Walker.

Ar ôl ystyried yn ofalus, cyhoeddwyd mai Lauren oedd yr enillydd a’i gwobr oedd tocyn llyfr. Roedd ei barddoniaeth yn trafod rhyddid yn ystod Wythnos Hawliau Dynol.

Dywedodd y Parchedig Sally Baird: “Rydym wedi rhoi gwaith creadigol yr holl fyfyrwyr at ei gilydd fel e-lyfr, sy’n cael ei arddangos ar sgriniau ym mhob safle i ddathlu holl waith caled y myfyrwyr. Diolch i staff y llyfrgell sydd wedi ychwanegu lluniau at y cerddi i ddod â nhw’n fyw.”

yn ôl