Cafodd myfyrwyr Ieithoedd Safon Uwch Chweched Iâl, Coleg Cambria, wahoddiad gan Routes Into Languages i fynd ar ddiwrnod hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd. O ganlyniad, mae 8 o fyfyrwyr rŵan yn gymwys i fod yn Llysgenhadon Iaith y Coleg (CLAs).  Yn golygu eu bod yn gymwys yn y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fynd i ysgolion a rhoi cyflwyniadau bywiog a diddorol i ddisgyblion ynghylch y buddion a chyfleoedd gall astudio ieithoedd eu cynnig.

Mae Routes Into Languages yn sefydliad cenedlaethol sy’n hyrwyddo astudio ieithoedd tramor i bobl o bob oedran.

Aeth pedwar CLAs i Ysgol Bryn Alun yn ddiweddar i roi cyflwyniad i ddisgyblion blwyddyn 8. Cawsant adborth positif gan y disgyblion ac mi roedd y staff hefyd wedi’u bodloni â’r diddordeb a’r ymgysylltiad dangosodd y disgyblion.

Mae myfyrwyr Ieithoedd Modern Tramor (MFL) hefyd wedi cael budd allan o weithio yn agos â Llysgenhadon Iaith i Fyfyrwyr (SLAs) ym Mhrifysgol Bangor. Daeth y llysgenhadon i Goleg Cambria Iâl i roi sgyrsiau ysgogiadol ynglŷn â’u profiadau nhw eu hunain o astudio ieithoedd yn y brifysgol, yn ogystal â gweithio’n uniongyrchol â myfyrwyr Safon Uwch wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau.

Mae myfyrwyr Chweched Iâl wedi mynychu sawl dosbarth meistroli gwych yn yr ieithoedd Ffrangeg, Almaeneg a Ffilmiau Sbaeneg ym Mhrifysgol Bangor, trwy gysylltiadau Routes Into Languages.

Dywedodd Linda Oakland, tiwtor sydd wedi bod yn cefnogi’r dysgwyr:

“Yn ein Nosweithiau Agored rydym yn arddangos ystod eang o wybodaeth gan Routes Into Languages ynglŷn â chyfleoedd profiad gwaith yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â’r ystod eang o yrfâu lle mae gallu defnyddio ieithoedd tramor yn fanteisiol.

“Ni yw’r coleg addysg bellach cyntaf yng Ngogledd Cymru i fod yn rhan o’r rhaglen Turbo Tutor gan Lywodraeth Cymru a Routes Into Languages. Ar hyn o bryd mae ein myfyrwyr Safon UG yn elwa o wersi iaith ychwanegol sy’n cael eu darparu gan athrawon cymwys a phrofiadol dros gyfod o ddeg wythnos.

“Yn fuan iawn bydd Llysgenhadon Iaith y Coleg yn symud i’r brifysgol eu hunain. Mae rhai wedi dewis parhau i astudio ieithoedd ar lefel gradd mewn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Rwsieg.”

yn ôl