• Cyrsiau sy’n Dechrau ym Mis Ionawr

Gweld pob cwrs sy'n dechrau yn Ionawr isod

 • Preparing to work in Hospitality & Catering

  Lletygarwch ac Arlwyo 08 Jan 2019 Coleg Cambria Diploma
  • Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt

   Trin Gwallt a Therapi Harddwch 8th Jan 2019 Deeside Diploma
   • Therapïau Cyflenwol

    Trin Gwallt a Therapi Harddwch 8th Jan 2019 Yale Nvq
    • Paratoi i Weithio ym myd Trin Gwallt, Harddwch a Manwerthu

     Trin Gwallt a Therapi Harddwch 8th Jan 2019 Citizens Advice Bureau
     • Diploma Lefel 1 mewn Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

      Chwaraeon A Hamdden 8th Jan 2019 Coleg Cambria Diploma
      • Paratoi i weithio ym myd Busnes a Chyllid

       Busnes A Marchnata 8th Jan 2019 Yale Certificate
       • Paratoi at Waith mewn Busnes a Chyllid

        Busnes A Marchnata 8th Jan 2019 Deeside Certificate
        • Paratoi i Weithio ym myd Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

         Gofal Plant 8th Jan 2019 Yale
         • Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau

          Diwydiannau Creadigol: Celf A Dylunio 12th Jan 2019 Yale Award
          • Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau

           Diwydiannau Creadigol: Celf A Dylunio 30th Mar 2019 Yale Award
           • Dyfarniad Lefel 2 mewn Ffotograffiaeth

            Safon Uwch 12th Jan 2019 Yale Award
            • Lefel 2 Tystysgrif mewn Ffotograffiaeth

             Safon Uwch 30th Mar 2019 Yale Certificate
             • Diploma Lefel 1 mewn TG

              Technoleg Cyfrifiadura 7th Jan 2019 Yale Diploma
              • Diploma Lefel 1 mewn TG

               Technoleg Cyfrifiadura 7th Jan 2019 Deeside Diploma
               • Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu Digwyddiadau Byw

                Diwydiannau Creadigol: Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Cynhyrchu Digwyddiadau Byw 7th Jan 2019 Deeside
                • Llwybr i Adeiladu - Tystysgrif Lefel 1

                 Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau 7th Jan 2019 Bersham Road Certificate
                 • Llwybr i Adeiladu - Tystysgrif Lefel 1

                  Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau 8th Jan 2019 Bersham Road Certificate
                  • Llwybr i Adeiladu - Tystysgrif Lefel 1

                   Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau 7th Jan 2019 Deeside Certificate
                   • Llwybr i Beirianneg - Tystysgrif Lefel 1

                    Peirianneg: Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw 7th Jan 2019 Deeside Certificate
                    • Hwb i'ch gyrfa (Glannnau Dyfrdwy)

                     Rhoi hwb i'ch gyrfa 7th Jan 2019 Deeside
                     • Hwb i'ch gyrfa (Iâl)

                      Rhoi hwb i'ch gyrfa 7th Jan 2019 Yale
                      • Traineeships WBL Retail Academy

                       Chwaraeon a Hamdden 7th Jan 2019 Yale Certificate
                       • Tystysgrif Marchnata Broffesiynol Sefydliad Siartredig Marchnata

                        Datblygiad Proffesiynol 21st January Northop Certificate