Cynhaliodd Coleg Cambria Llaneurgain Gyfarfod Goroesiad Rhywogaethau Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn yn ddiweddar, gan ddenu gwahoddedigion o lu o sefydliadau, gan gynnwys Sw Paignton, ZSL, Natural England, Sŵ Bryste, Buglife, Coleg Reaseheath a Flora and Fauna International.

Roedd hwn yn gyfarfod cydweithredol rhwng nifer o sefydliadau a chasgliadau BIAZA (British and Irish Association of Zoos and Aquariums), cyrff llywodraethol a sefydliadau anllywodraethol, i gynyddu ymwybyddiaeth o gadwraeth anifeiliaid di-asgwrn-cefn ac i gynorthwyo casgliadau sŵolegol a sefydliadau eraill wrth iddynt weithio gyda’r anifeiliaid hyn.

Ar hyn o bryd maent yn llunio rhestr o’r anifeiliaid di-asgwrn-cefn sydd dan fygythiad fwyaf (rhestr ddiflanedig erbyn 2020 Natural England’) ym Mhrydain, yn y gobaith y bydd casgliadau sŵolegol yn fwy gwybodus am eu cyflwr a’u bod yn gallu helpu gyda chadwraeth pob rhywogaeth mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid: “Dyma gyfle gwych i’r coleg gymryd rhan yn y prosiect hwn i warchod rhywogaethau di-asgwrn-cefn brodorol.  Yn aml, caiff anifeiliaid di-asgwrn-cefn eu hanwybyddu o blaid anifeiliaid mwy carismatig, ond maent yn chwarae rhan mor bwysig mewn ecosystemau.  Mae’n gryn bryder y gallai oddeutu 230 o rywogaethau ddiflannu ym Mhrydain erbyn 2020.  Mae angen llawer o waith i ddiogelu cynefinoedd a’u hanifeiliaid di-asgwrn-cefn. “

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Gofal Anifeiliaid ar ein safleoedd yn Llaneurgain neu Lysfasi, ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl