Sut ydw i’n cael fy Fisa Myfyriwr?

I ennill Fisa Myfyriwr i astudio yn y Deyrnas Unedig dan y system bwyntiau (PBS); mae angen i chi ennill 40 pwynt. Gallwch ennill 30 pwynt drwy fodloni’r gofynion mynediad academaidd ar gyfer y cwrs o’ch dewis a chael rhif Cadarnhad o Dderbyn i Astudio (CAS). I ennill y 10 pwynt arall, mae angen i chi ddangos i Lysgenhadaeth Prydain eich bod yn gallu talu cost lawn eich cwrs a’ch costau byw ar gyfer yr amser y byddwch yn y Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.ukvisa.gov.uk

Sut galla’ i agor cyfrif banc, cofrestru gyda meddyg neu brynu cerdyn SIM y Deyrnas Unedig?

Bydd ein tîm Rhyngwladol cyfeillgar yn eich helpu i agor cyfrif banc, cofrestru gyda meddyg a deintydd yn ogystal â dod i adnabod yr ardal a chyfarfod cyd-fyfyrwyr. Petaech yn dymuno cerdyn SIM y Deyrnas Unedig, yna gallwn eich helpu gyda hynny hefyd. Yn ogystal â hynny, mae pob myfyriwr yn gallu defnyddio cyfleusterau e-bost a WiFi am ddim.

Sut ydw i’n cofrestru gyda’r Heddlu?

Byddwch yn cofrestru gyda’r Heddlu yn ystod eich cyfnod ymsefydlu yn y coleg. Gallwn eich helpu i drefnu apwyntiad yn yr Orsaf Heddlu leol.

Beth ddylwn ei roi yn fy mag llaw?

Rydym yn argymell fod y canlynol yn eich bag llaw:

  • Pasbort (gyda’ch Fisa Myfyriwr os oes angen)
  • Llythyr gan Goleg Cambria yn cadarnhau eich derbyn
  • Tystiolaeth o gymorth ariannol
  • Cyfeiriad eich llety tra byddwch yn astudio yng Ngholeg Cambria
  • Arian – rydym yn awgrymu i chi ddod ag oddeutu £200 mewn punnoedd sterling y Deyrnas Unedig. Nid ydym yn argymell cario llawer o arian parod
Sut ydw i’n cyrraedd Coleg Cambria?

Rydym yn cyfarfod ein Myfyrwyr Rhyngwladol wrth iddynt gyrraedd y Deyrnas Unedig ac yn cynnig gwasanaeth codi am ddim o feysydd awyr Manceinion a Lerpwl*. Mae ein rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr yn cynorthwyo myfyrwyr i ymgartrefu.

* Codir tâl ychwanegol am wasanaeth codi myfyrwyr o feysydd awyr eraill y Deyrnas Unedig

Sut i ddod o hyd i ni

Manylion cyswllt:

Coleg Cambria – Safle Iâl 

Swyddfa Ryngwladol 

Ffordd Parc y Gelli 

Wrecsam 

LL12 7AB 

Y Deyrnas Unedig 

Rhif Ffôn ++44 1978 267642 

Cyfeiriad E-bost: international@cambria.ac.uk 

www.cambria.ac.uk

I gael cyngor ac arweiniad am fyw ac astudio yn y Deyrnas Unedig, ewch i’r gwefannau canlynol

Corff ymgynghorol cenedlaethol i fyfyrwyr rhyngwladol yn y Deyrnas Unedig
www.ukcisa.org.uk

Y Cyngor Prydeinig - sefydliad Prydeinig sy’n arbenigo mewn cyfleoedd diwylliannol ac addysgiadol rhyngwladol
www.britishcouncil.org

Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig am gyngor ar eich cais fisa
www.ukba.homeoffice.gov.uk
Darllen rhagor