Cyrsiau UG/Safon Uwch / Lefel 3

Mae’n rhaid i chi...
- fod wedi cwblhau cymwysterau cyfwerth â TGAU yn eich gwlad eich hun
- fod yn 16 oed o leiaf cyn dechrau ar eich astudiaethau
- fod â chymhwyster iaith Saesneg fel IELTS o 5.0 neu 5.5 o leiaf yn dibynnu ar y pynciau a ddewiswyd. Ystyrir cymwysterau Iaith Saesneg eraill hefyd.
Darllen rhagor