Ydych chi’n barod i wneud cais?

Yr hyn sy’n digwydd nesaf...

Mae’r Swyddfa Ryngwladol yng Ngholeg Cambria wedi ei lleoli ar y safle Iâl yn Wrecsam, ac mae’n cynnwys tîm o arbenigwyr profiadol a chyfeillgar. Gallwn eich cynorthwyo o ddechrau’r broses gwneud cais am eich llety a’ch cwrs, i wneud cais am fisa, trefniadau croesawu, yn ogystal â chyfnod ymsefydlu a bywyd myfyrwyr yng Ngholeg Cambria ac yn y Deyrnas Unedig. Byddwch yn cael cymorth ac arweiniad o’r diwrnod rydych chi’n gwneud cais i’r diwrnod rydych chi’n gadael y Coleg. Mae gwasanaeth ffôn argyfwng 24 awr ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol, ni waeth beth fo’u hoedran. Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi a’ch teulu fod rhywun bob amser ar gael i’ch helpu chi petai argyfwng.
Gwnewch Gais Rŵan
Darllen rhagor

Ffioedd

Mae Myfyrwyr Rhyngwladol yn talu ffioedd dysgu ar y gyfradd ryngwladol. Mae’r ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn, ac efallai bydd cynnydd bychan bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae’r ffioedd yn benodedig ar gyfer y cyfnod astudio. Nid oes gostyngiad ffioedd mewn achosion o gyrraedd yn hwyr, absenoliaeth na gadael yn gynnar.

A wnewch chi alluogi swm ychwanegol o oddeutu £6000 fesul flwyddyn academaidd i dalu am lety a chostau byw, yn dibynnu ar y pecyn rydych chi’n ei ddewis a’ch ffordd o fyw.
Darllen rhagor