• Rhyngwladol

University students in cooperation with their assignment

Cyflwyniad

Croeso i'r adran Ryngwladol yng Ngholeg Cambria. Rydym yn angerddol am rôl addysg, hyfforddiant a sgiliau ac rydym am sicrhau eich bod yn cael y profiad addysgol a diwylliannol gorau yn ystod eich amser gyda ni.

Ein blaenoriaeth allweddol yw rhoi ein holl fyfyrwyr yn gyntaf, gan eu hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu a datblygu, trwy arloesi ym mhopeth a wnawn.

Ein gweledigaeth yw bod yn goleg rhagoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac fel un o'r colegau mwyaf yn y Deyrnas Unedig nid yw ond yn iawn ein bod yn anelu'n uchel ac yn sicrhau llwyddiant. Rydym yn darparu diwylliant o arloesedd a chymorth ar bob un o’n safleoedd i sicrhau bod ein myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a’n myfyrwyr rhyngwladol yn cyflawni eu potensial.

Fe welwch ein bod yn goleg sy'n perfformio'n dda, gyda chyfleusterau rhagorol. Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr ac mae ein cwsmeriaid yn cynnwys cwmnïau a brandiau clodfawr yn rhyngwladol fel Airbus, JCB, Kellogg’s, Tata a Toyota. Ar ben hynny, rydym wedi ein lleoli llai nag awr o ddinasoedd Caer, Manceinion a Lerpwl. Rydym yn cynnig profiad o'r radd flaenaf i chi.


Cyrsiau

Dysgu Rhagor

Gofynion Mynediad

Dysgu Rhagor

Llety / Cyfleusterau

Dysgu Rhagor


Cwestiynau Cyffredin

Dysgu Rhagor

Cymorth

Dysgu Rhagor

Gwnewch Gais Rŵan

Dysgu Rhagor

Cyfarfod y Tîm Dysgu Rhagor

Lawrlwythwch ein Prosbectws Rhyngwladol

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor
+