Croeso i Goleg Cambria!

Ymsefydlu

Byddwch yn cael cerdyn post sy’n nodi dyddiad eich cyfnod ymsefydlu a rhif yr ystafell wythnos cyn i chi ddechrau yn y coleg. Yn ystod y cyfnod ymsefydlu, byddwch yn cael gwybodaeth allweddol a fydd yn eich helpu trwy gydol eich astudiaethau. Isod mae canllaw o ran pryd y gallwch ddisgwyl dechrau eich cyfnod ymsefydlu.

Dyddiadau Dechrau i Ddysgwyr Llawn Amser – Medi 2019

Dydd Llun 2 Medi
Dysgwyr UG – Diwrnod Ymsefydlu
Dysgwyr galwedigaethol lefelau 1 a 3 – Diwrnod Ymsefydlu 1
Dysgwyr Llysfasi ar bob lefel – Diwrnod Ymsefydlu 1
Dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol – Amserlenni’n dechrau

Dydd Mawrth 3 Medi
Dysgwyr galwedigaethol lefelau 1 a 3 – Diwrnod Ymsefydlu 2
Dysgwyr Llysfasi ar bob lefel – Diwrnod Ymsefydlu 2

Dydd Mercher 4 Medi
Dysgwyr UG a Safon Uwch – Amserlenni’n dechrau
Dysgwyr galwedigaethol mynediad a lefel 2 – Diwrnod Ymsefydlu 1
Sgiliau Sylfaenol – Diwrnod Ymsefydlu i ddau grŵp
Dysgwyr Llysfasi ar bob lefel – Diwrnod Ymsefydlu 3

Dydd Iau 5 Medi
Dysgwyr galwedigaethol mynediad a lefel 2 – Diwrnod Ymsefydlu (ar wahân i Lysfasi)
Sgiliau Sylfaenol – Diwrnod Ymsefydlu i 1 grŵp

Dydd Llun 9 Medi
Pob dysgwr ail flwyddyn yn dod yn ôl (ar wahân i ddysgwyr Safon Uwch, gweler uchod)
Pob dysgwr galwedigaethol ar bob safle (mynediad, lefel 1, 2 a 3) – Amserlen yn dechrau

Cyn i chi ddechrau yn y coleg – Mae angen i chi gadarnhau eich lle ar-lein

Sicrhewch eich bod wedi cadarnhau eich lle ar-lein cyn i chi ddechrau yn y coleg fis Medi. Byddwch yn cael e-bost a neges destun i’ch atgoffa i wneud hynny ar ddiwrnod canlyniadau TGAU. Os na fyddwch chi wedi cadarnhau eich lle, ni fyddwch yn cael eich cerdyn post sy’n nodi manylion dyddiad ac ystafell eich cyfnod ymsefydlu.

Pwysig! Slipiau Canlyniadau TGAU

Bydd angen i chi ddod â’ch slipiau canlyniadau TGAU yn ystod eich diwrnodau ymsefydlu yn y coleg a’u dangos i’ch tiwtor cyn i chi allu dechrau ar eich amserlen. Tynnwch lun o’ch slipiau canlyniadau ar ddiwrnod canlyniadau TGAU a’u dangos i’r tiwtor pan ddewch chi i’r coleg. Ond mae’n rhaid i chi ddod â’r slipiau eu hunain yn ddiweddarach.

Os nad ydych chi wedi cael y canlyniadau roeddech chi eu heisiau, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau myfyrwyr am gyngor ac arweiniad ar 0300 30 30 007 neu dewch i’n gweld ni ar ddiwrnod canlyniadau TGAU.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddyddiadau dechrau neu unrhyw beth uchod, ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at ymholiadau@cambria.ac.uk