Chester Uni

Prifysgol Caer

Sefydlwyd yn 1839 fel y coleg pwrpasol cyntaf i hyfforddi athrawon yn y wlad, mae Caer wedi darparu rhagoriaeth addysgu am 180 o flynyddoedd ac mae’n rhagflaenu bron pob darparwr Addysg Uwch yn Lloegr.

Gan ennill statws Prifysgol yn 2005, heddiw mae Prifysgol Caer yn brifysgol yr 21ain ganrif ac wedi ennill bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr uwch na chyfartaledd y sector am y bum mlynedd ddiwethaf (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr). Mae’r Brifysgol yn falch o groesawu myfyrwyr o dros 130 o wledydd ledled y byd, ac mae dros 95% o’n graddedigion mewn gwaith neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis (Ystadegau Ymadawyr Addysg Uwch: DU, 2016-17).
Swansea Uni

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe wedi cadw ei safle fel y brifysgol orau yng Nghymru yn ‘The Times and Sunday Times Good University Guide 2020’. Ar ôl iddi ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru am y tair blynedd ddiwethaf, cadarnhaodd hyn safle Prifysgol Abertawe fel sefydliad arweiniol Addysg Uwch Cymru.

Cyflawnodd Prifysgol Abertawe ddyfarniad aur, y dyfarniad uchaf posibl, yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (TEF) ac mae ymhlith y 10 Prifysgol Gorau’r Deyrnas Unedig ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn 2019. Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws syfrdanol ar bob pen i lannau Abertawe.


Aber

Prifysgol Aberystwyth

Fel y Coleg Prifysgol cyntaf yng Nghymru, mae enw da Aberystwyth o ran addysg ac ymchwil wedi bod yn denu myfyrwyr am bron i 150 mlynedd.

Mae’r Brifysgol wedi ei lleoli yng nghanol Aberystwyth. Yn ogystal â chael ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd Dysgu am ddwy flynedd yn olynol (‘Good University Guide for 2018 & 2019’ The Times a The Sunday Times), yn ddiweddar dyfarnwyd Aberystwyth y Brifysgol Orau yng Nghymru a Lloegr am Fodlonrwydd Cyffredinol Myfyrwyr (NSS 2019). Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i helpu myfyrwyr i symud ymlaen i yrfa, ac roedd 97% o’r graddedigion mewn gwaith neu’n astudio ymhellach o fewn 6 mis i gwblhau eu hastudiaethau.
LJMU

Prifysgol John Moores Lerpwl (LJMU)

Mae gan Brifysgol John Moores Lerpwl (LJMU) dri champws, pum cyfadran a thros 20,000 o fyfyrwyr o dros 100 o wledydd, sy’n ei gwneud yr hyn ydyw heddiw: prifysgol fodern sy’n rhoi lle canolog i’w myfyrwyr ac sydd ymysg y 50 prifysgol gorau yn y DU.

Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i 1823 a sefydliad Llyfrgell Mecaneg a Phrentisiaid, fodd bynnag yn 1992 daeth LJMU yn un o brifysgolion modern cyntaf y DU.


partners-04

Wrexham Glyndwr University

Wrexham Glyndŵr University is a vibrant, friendly and inclusive learning community; focused on inspiring each student and placing them firmly at the heart of everything they do.

They’ve been awarded a silver rating for teaching excellence by the Teaching Excellence Framework and are recognised and renowned for providing our students with high-levels of satisfaction, support and career opportunities.
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor