Swansea-Uni-partner-01

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol gorau yng Nghymru yn ôl The Times, The Sunday Times Good University Guide 2017 - ac enillodd deitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru pan gyflwynwyd y wobr hon am y tro cyntaf.

Mae Prifysgol Abertawe yn cael ei harwain gan ymchwil ac mae hi wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac mae’n cynnig y cydbwysedd cywir rhwng addysgu ac ymchwil ardderchog, sy’n cyd-fynd ag ansawdd bywyd myfyrwyr i genfigennu wrtho.
partners-02

Prifysgol Caer

Sefydlwyd Prifysgol Caer yn 1839, ac mae'n rhagflaenu bron pob darparwr addysg uwch yn Lloegr. Mae’r Brifysgol heddiw yn brifysgol yr unfed ganrif ar hugain sy’n cael ei harwain o hyd gan yr egwyddorion adeg ei sefydlu.

Roedd y Brifysgol wreiddiol ar un safle yng Nghaer ond mae bellach yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau anrhydedd sengl a chyfunol i dros 20,000 o fyfyrwyr ar nifer o safleoedd arbenigol yn y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys pum safle yng Nghaer; safle yn Warrington a Chanolfan Brifysgol yn yr Amwythig.
partners-03

Prifysgol Aberystwyth

Cafodd Aberystwyth ei enwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd Dysgu gan The Times a’r 5ed ym Mhrydain a’r gorau yng Nghymru am brofiad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr genedlaethol diweddaraf yn 2017.

Maent hefyd yn 2il drwy Brydain am asesu a rhoi adborth. Fel myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yng Ngholeg Cambria, byddwch chi’n dod yn aelod o deulu Aber, a chael yr addysg safon uchel y maent yn ei ddarparu.
partners-04

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymuned ddysgu fywiog, gyfeillgar a chynhwysol. Mae’n canolbwyntio ar ysbrydoli pob myfyriwr a’u gosod yn gadarn wrth wraidd popeth y maent yn ei wneud.

Mae’r brifysgol wedi ennill gwobr arian am ragoriaeth addysgu gan y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu ac mae’n enwog ac yn cael ei chydnabod am lefel uchel bodlonrwydd ei myfyrwyr, a’r cymorth a chyfleoedd gyrfa a gynigir iddynt.
redmonds835

Liverpool John Moores University

Mae gan Brif ysgol John Moores Lerpwl (LJMU) 3 safle, 5 cyfadran a dros 21,000 o fyfyrwyr o dros 100 o wledydd, sy’n ei gwneud yr hyn yw heddiw: prifysgol fodern sy’n rhoi lle canolog i’w fyfyrwyr ac sydd ymysg y 50 prifysgol gorau ym Mhrydain

Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i 1823 a sefydlu’r Llyfrgell Mecanyddion a Phrentisiaid Lerpwl, ond ym 1992 daeth LJMU yn un o brifysgolion modern cyntaf Prydain.