facilities-02

Canolfan Technoleg Peirianneg

Ffordd y BersAr y map

Rydym yn buddsoddi £10 miliwn yn ein safle Ffordd y Bers mewn rhaglen a fydd yn creu canolfan ar gyfer ar gyfer Technolegau Peirianneg ac Adeiladu a fydd yn arwain y sector. Mae'r Ganolfan Technoleg Peirianneg (CTP) yn ganolfan beirianneg o'r radd flaenaf gwerth £ 5.5 miliwn gyda 2 lawr o gyfleusterau, rhyngweithiol a modern ac mae'n gartref i offer peirianneg fwyaf modern Cymru.
Ken Skates AM Officially openes the new HE centre at Coleg Cambria in Deeisde.

Canolfan Technoleg Peirianneg

Glannau Dyfrdwy

Mae’r Ganolfan Brifysgol sydd werth miliynau wedi ei lleoli ar ein safle Glannau Dyfrdwy, ac mae wedi’i datblygu mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. Mae’r Ganolfan Brifysgol yn darparu cyfleusterau addysgu hynod fodern i ddysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar ein cyrsiau lefel prifysgol, ac mae hefyd yn safle i ddysgwyr sydd wedi’u cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe sy’n ymgymryd â lleoliadau gwaith gyda British Aerospace ym Mrychdyn.
Copy of CC-2018-FE-Northop-Business School-0480-min

Ysgol Fusnes Cambria

Llaneurgain

Buddsoddwyd yn helaeth yn safle Cambria Llaneurgain i greu Ysgol Fusnes flaenllaw ar gyfer dysgu lefel uwch. Mae gan yr Ysgol Fusnes newydd 2 lawr o gyfleusterau modern a rhyngweithiol ac mae'n gartref i'n cyrsiau datblygiad proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddiant cyflogwyr.
Animal Care

Canolfan Anifeiliaid

Llaneurgain

Mae’r cyfleusterau bendigedig yng Nghanolfan Anifeiliaid Llaneurgain wedi’u lleoli yng nghefn gwlad. Mae’r coleg yn gartref i gasgliad amrywiol o rywogaethau i roi hwb i’ch gyrfa gydag anifeiliaid. Mae safle Llaneurgain yn adnabyddus am ei awyrgylch gynhwysol a chroesawgar, ac mae ein myfyrwyr yn tyfu ac yn ffynnu yn yr amgylchedd hwn.
facilities-04

Education University Centre

Deeside Show on map

The Education University Centre at Deeside is home to our education and childhood studies students. The centre is located at the heart of the Deeside site in a dedicated Higher Education learning zone with easy access to library and study facilities.
Yale Photo

Iâl

Wrecsam

Mae gan safle Iâl ystod drawiadol o gyfleusterau a llawer o adnoddau hefyd. Rydym wedi gwario £20 miliwn ar waith ailddatblygu ar y safle sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd, a fydd yn agor ym mis Medi 2020.

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X