• Cyfleusterau o’r Radd Flaenaf

    Llaneurgain, Glannau Dyfrdwy, Ffordd y Bers
facilities-01

Canolfan Brifysgol Peirianneg

Glannau DyfrdwyAr y map

Datblygwyd y Ganolfan Brifysgol gwerth miliynau o bunnoedd, ar ein safle Glannau Dyfrdwy, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleusterau addysgu modern ar gyfer dysgwyr sydd wedi'u cofrestru ar ein cyrsiau lefel prifysgol ac mae hefyd yn ganolfan ar gyfer dysgwyr a gofrestrodd ym Mhrifysgol Abertawe ac sydd ar leoliad gwaith gyda British Aerospace ym Mrychdyn.
facilities-02

Canolfan Technoleg Peirianneg

Ffordd y BersAr y map

Rydym yn buddsoddi £10 miliwn yn ein safle Ffordd y Bers mewn rhaglen a fydd yn creu canolfan ar gyfer ar gyfer Technolegau Peirianneg ac Adeiladu a fydd yn arwain y sector. Mae'r Ganolfan Technoleg Peirianneg (CTP) yn ganolfan beirianneg o'r radd flaenaf gwerth £ 5.5 miliwn gyda 2 lawr o gyfleusterau, rhyngweithiol a modern ac mae'n gartref i offer peirianneg fwyaf modern Cymru.
facilities-03

Ysgol Fusnes Cambria

Llaneurgain Ar y map

Buddsoddwyd yn helaeth yn safle Cambria Llaneurgain i greu ysgol fusnes flaenllaw ar gyfer dysgu lefel uwch. Mae gan yr Ysgol Fusnes newydd 2 lawr o gyfleusterau modern a rhyngweithiol ac mae'n gartref i rai o'n cyrsiau datblygu proffesiynol, cyrsiau lefel gradd a hyfforddi cyflogwyr.
facilities-04

Canolfan Brifysgol Addysg

Glannau Dyfrdwy Ar y map

Mae’r Ganolfan Brifysgol Addysg yng Nglannau Dyfrdwy yn gartref i'n myfyrwyr Addysg ac Astudiaethau Plentyndod. Mae'r ganolfan yng nghanol safle Glannau Dyfrdwy mewn parth dysgu addysg uwch penodol sy’n agos at gyfleusterau astudio a’r llyfrgell.
_MG_5741 (1)

Cyfleusterau Amaethyddiaeth

Llysfasi Ar y map

Mae Llysfasi yn arwain y diwydiant gyda chyrsiau’r tir ac mae ganddo enw da ers amser maith mewn Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol,
Rheoli Cefn Gwlad a Choedwigaeth, a Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid. Mae Coleg Cambria wedi gwario miliynau o bunnoedd i wellaadnoddau Llysfasi, gan gynnwys y fferm fasnachol a'r cyfleusterau addysgu i fyfyrwyr.