HE-Funding-carousel

Cymorth Ariannol

Bydd dewis astudio ar lefel uwch yn gallu bod yn fuddsoddiad yn eich dyfodol.

Cewch gyngor ac arweiniad gennym i'ch helpu gydag unrhyw bryderon ariannol. Ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007.


shutterstock_554373991

Bwrsariaethau

Mae bwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr presennol Coleg Cambria*

*Os byddwch yn dechrau gyda ni ym mis Medi 2018, rydym yn cynnig bwrsariaeth gwerth £1,000 i holl fyfyrwyr presennol Coleg Cambria a fydd yn astudio rhai cyrsiau gradd. Byddwn yn rhoi’r bwrsariaethau mewn dau randaliad, tymor 1 a 2, i fyfyrwyr ar raglenni sydd wedi talu eu ffioedd. Mae rhagor o fanylion am sut i wneud cais ar gael gan y Gwasanaethau Myfyrwyr 0300 30 30 007.
Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor