Mae Leigh Clarke myfyriwr Addysg Uwch, yn canmol Cambria a’i gyflogwr wedi iddo lwyddo i ennill HNC gyda rhagoriaeth.

Mae Leigh sy’n 22 oed ac sy’n dod o Wrecsam yn gweithio i Electroimpact ym Mhenarlâg fel Rhaglennydd/Peiriannwr CNC, lle dechreuodd fel Prentis nôl yn Ionawr 2014.

Mae Electroimpact yn gwmni sy’n arwain y byd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu offer a systemau ar gyfer cynhyrchu awyrennau, ac yn darparu pwyslais cryf ar hyfforddiant sgiliau.

Yn ystod ei brentisiaeth, dilynodd Leigh gwrs Diploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol cyn symud ymlaen i wneud HNC mewn Peirianneg Fecanyddol. Dangosodd ymroddiad i’w waith trwy hefyd gwblhau NVQ Lefel 3 mewn Gweithgynhyrchu, gan symud ymlaen i lefel 4 a gwneud cwrs nos mewn Gweithgynhyrchu CAD/CAM gan ei wneud yn fwy cystadleuol.

Tra’n dilyn yr HNC rhoddodd ei reolwr Matt Booth amser allan iddo allu perffeithio ei waith HNC a cred Leigh ei fod wedi gallu ennill gradd ragoriaeth oherwydd y gefnogaeth anhygoel a gafodd.

Dywedodd Leigh “Astudiais ar gyfer fy HNC mewn Peirianneg Fecanyddol yn rhan-amser dros gyfnod o 2 flynedd, fel rhan o fy mhrentisiaeth. Er bod y cwrs yn un heriol, mae wedi talu ar ei ganfed a bydd yn caniatáu i mi allu symud ymlaen o fewn y cwmni, rhywbeth nad oeddwn i’n feddwl fyddai’n bosibl ddwy flynedd yn ôl.

“Mae’r cwrs wedi ei strwythuro’n dda ac roeddwn i wrth fy modd gyda’r amrediad o fodiwlau oedd ar gael. O astudiaethau rheoli busnes i fathemateg uwch mae’r cwrs wedi rhoi dealltwriaeth ddyfnach i mi a phrofiad yn y diwydiant peirianneg awyrofod.”

Mae Leigh hefyd yn ystod yr amser yma wedi cystadlu yng nghystadleuaeth WorldSkills ym Mirmingham lle’r enillodd fedal aur mewn Melino CNC, gan guro cystadleuwyr o bob cwr o Brydain.

Os oes gennych ddiddordeb astudio HNC rhan-amser fel Leigh, neu unrhyw un o’n cyrsiau Prentisiaethau Uwch neu gyrsiau gradd mae llefydd ar gael fis Medi yma. Ewch i

www.cambria.ac.uk/higher-education i gael rhagor o wybodaeth.

yn ôl