Mae myfyrwyr Addysg Uwch Coleg Cambria a oedd yn ymgymryd â Thystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a Thystysgrif mewn Addysg wedi bod yn dathlu ar ôl cyflawni cyfradd lwyddo o 100%.

Mae’r cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wedi’i ddylunio i’r rheiny sydd eisiau dysgu myfyrwyr mewn addysg uwch, chweched dosbarth a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau dysgu yn y gwaith.

Mae pob un o fyfyrwyr Cambria a ddilynodd y cymhwyster wedi gweithio fel lladd nadroedd am y ddwy flynedd ddiwethaf gan fynychu sesiynau addysgu, ymgymryd ag ymchwil academaidd, cwblhau asesiadau modiwlau yn ogystal â chwblhau lleoliad gwaith addysgu. Daeth y rhaglen i ben gyda phob myfyriwr yn cyflwyno arloesedd addysgu o’u dewis yn unigol mewn cynhadledd ym mhrifysgol Glyndŵr. Roedd safon gwaith y myfyrwyr yn arbennig, ac roedd yn arddangos eu hymroddiad trwy gydol y rhaglen.

Llwyddodd dwy o’r myfyrwyr, Rachel Muia a Louisa Moroney, nid yn unig i gwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, ond hefyd i dderbyn canmoliaeth allanol am eu gwaith terfynol a gafodd ei gyflwyno yn y Gynhadledd Arloesedd.

Dywedodd Carys Davies, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm:

“Rydym wrth ein boddau bod ein myfyrwyr hyfforddiant athrawon wedi cyflawni cymaint. Fel sefydliad sydd wedi derbyn dyfarniad ‘rhagorol’ gan Estyn, mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i ddatblygu darpar athrawon i fod yr athrawon gorau ac arloesol yn nyfodol y sector ôl-16.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio cwrs TAR, neu unrhyw gwrs gradd, mae llefydd ar gael ar gyfer mis Medi. Ewch i www.cambria.ac.uk/higher-education i gael rhagor o wybodaeth.

yn ôl